Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2131. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Center Jesenice, osnutka zazidalnega načrta Za štreko - Straža, osnutka ureditvenega načrta Črna vas, osnutka zazidalnega načrta Poslovne cona Jesenice, stran 4254.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97, 9/01, 23/02) in 33. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je župan Občine Jesenice dne 10. 5. 2002 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi – osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Center Jesenice – osnutka zazidalnega načrta Za štreko – Straža – osnutka ureditvenega načrta Črna vas – osnutka zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice
1. člen
Javno se razgrnejo osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Center Jesenice, osnutek zazidalnega načrta Za štreko – Straža, osnutek ureditvenega načrta Črna vas, osnutek zazidalnega načrta Poslovna cona Jesenice.
2. člen
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine Jesenice ter prizadetih krajevnih skupnostih.
Javna razgrnitev bo trajala od 20. maja 2002 do 20. junija 2002.
3. člen
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava za vse predmetne prostorsko izvedbene načrte, in sicer v sredo, 5. junija 2002 ob 17. uri, v sejni dvorani Občine Jesenice ter javna obravnava osnutka UN Črna vas, in sicer v sredo, 5. junija 2000 ob 20. uri, v dvorani KS Blejska Dobrava.
4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe, mnenja in predloge v knjigo pripomb, ki bo na mestih javne razgrnitve, ali jih pisno posredujejo na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice, in sicer najkasneje v roku 7 dni po zaključku javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/2002, 352-4/00, 352-12/00, 352-3/00
Jesenice, dne 10. maja 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost