Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2135. Odlok o spremembah odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Mislinja, stran 4256.

Občinski svet občine Mislinja je na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in na podlagi 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo in 115/00) na 36. seji dne 8. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Mislinja
1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 9/01) se spremeni 5. točka 2. člena, ki glasi:
5. kašče, tople grede in zaprti rastlinjaki do bruto gradbene površine 40 m2 in lesene lope za vrtno orodje (brez pasovnih temeljev in oken), če ne presegajo bruto gradbene površine 10 m2.
2. člen
8. točka 2. člena istega odloka se spremeni in glasi:
8. leseni kozolci, ute za shrambo sena, krme, stelje, poljščin ter začasna zavetišča za živino (vse brez bivalnih prostorov, brez pasovnih temeljev in brez oken) do bruto gradbene površine 40 m2, če so namenjeni kmetijstvu.
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35001-00004/2001
Mislinja, dne 9. maja 2002.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

AAA Zlata odličnost