Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2127. Spremembe in dopolnitve sklepa o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, stran 4252.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99) na 31. redni seji dne 19. 2. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S K L E P A
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se odpravi sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (Uradni list RS, št. 91/00), za nepremičnine, po starih podatkih iz zemljiškega katastra označene s parc. št., vrsto rabe in površino:
– parc. št. 253/1, v naravi cesta v izmeri 263 m2, k.o. Celje;
– parc. št. 259, v naravi cesta v izmeri 1650 m2, k.o. Celje;
– parc. št. 277, v naravi cesta v izmeri 339 m2, k.o. Celje;
– parc. št. 229/6, v naravi pot v izmeri 157 m2, k.o. Celje;
vpisane v ZK vložek št. 1443, k.o. Celje, zaradi napačnih podatkov po pridobitvi uradnih podatkov iz zemljiškega katastra in zemljišče knjige Okrajnega sodišča v Celju po izvršenih pravnomočnih parcelacijah, vsled česar so podane ovire pri vpisu v zemljiško knjigo.
2. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi za nepremičnine, označeno s parc. št., vrsto rabe in površinami:
– parc. št. 253/1, v naravi neplodno v izmeri 1089 m2, k.o. Celje;
– parc. št. 259, v naravi neplodno v izmeri 1066 m2, k.o. Celje;
– parc. št. 277, v naravi neplodno v izmeri 206 m2, k.o. Celje;
– parc. št. 229/6, v naravi neplodno v izmeri 65 m2, k.o. Celje;
vpisano v ZK vložek, št. 1443, k.o. Celje.
Nepremičnina iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Mestne občine Celje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-2/00
Celje, dne 30. januarja 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost