Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2035. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove "Skupaj" - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok, stran 4213.

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) minister za delo, družino in socialne zadeve izdajam
S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Ustanove »Skupaj« – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok
Soglašam z aktom o ustanovitvi Ustanove »Skupaj« – Regionalni center za psihosocialno dobrobit, s katerim so:
– Republika Slovenija, ki jo po sklepu Vlade Republike Slovenije, št. 568-01/2002-1 z dne 7. 2. 2002 zastopa dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
– Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva, Levstikova 22, Ljubljana, ki jo zastopa prim. Anica Mikuš-Kos, predsednica,
– Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo po sklepu Mestnega sveta mestne občine Ljubljana, št. 561-60/01-4 z dne 21. 1. 2001 zastopa Viktorija Potočnik, županja,
ustanovili Ustanovo »Skupaj« – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok, s sedežem v Ljubljani, Levstikova ulica 22, o čemer je Andrej Škrk, notar v Ljubljani, Dunajska 56, dne 18. 2. 2002, sestavil notarski zapis pod opr. št.: SV 241/02.
Namen ustanove je trajno zagotavljanje celostnega in organiziranega pristopa k zaščiti ter k zagotavljanju dobrobiti in spodbujanja duševnega zdravja otrok z območij, prizadetih v oboroženih spopadih v Jugovzhodni Evropi, še zlasti otrok s posebnimi potrebami. Člani prve uprave, v skladu z ustanovitvenim aktom, so: dr. Andreja Črnak Meglič, načelnica oddelka za zdravstvo in socialno varstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Živko Pregl, podpredsednik Slovenske Filantropije in mag. Alenka Suhadolnik, svetovalka vlade v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Krajše ime ustanove se glasi: »Ustanova Skupaj«.
Št. 01704-00017/2002
Ljubljana, dne 6. maja 2002.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost