Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2121. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, stran 4249.

Na podlagi 17. člena zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99) ter 9. in 28. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96, 22/98 in 113/00), je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 38. redni seji dne 20. 3. 2002 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
1. člen
V pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 44-2148/1999, 59-2835/1999, 109-5065/1999, 35-1650/2000, 42-1967/2000, 57-5/2000, 107-4447/2000, 113-4716/2000, 50-2734/2001, 69-5/2001, 7-379/2002; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), se v prvem odstavku 22. člena v drugem stavku črta besedilo “pooblaščenega izvajalca in“.
2. člen
Priloga št. 1 se spremeni tako, da se po novem glasi:
“PRILOGA št. 1. Seznam specializacij, njihovo trajanje, datum sprejetja ter vsebine specializacij:
Tabela 1:
----------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Vrsta specializacije         Trajanje     Datum   Organ   Uporaba
št.                           sprejetja sprejetja   od dne
----------------------------------------------------------------------------------------
1  Abdominalna kirurgija            6   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
2  Anatomska patologija in citopatologija    5   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
3  Anesteziologija, reanimatologija in     6   9. 5. 00    ZZS  1. 6. 00
   perioperativna intenzivna medicina
4  Čeljustna in zobna ortopedija        3   9. 5. 00    ZZS  1. 6. 00
5  Dermatovenerologija             4   9. 5. 00    ZZS  1. 6. 00
6  Družinska medicina              4   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
7  Fizikalna in rehabilitacijska medicina    5   29. 3. 01    ZZS  1. 5. 01
8  Gastroenterologija              6   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
9  Ginekologija in porodništvo         5   9. 5. 00    ZZS  1. 6. 00
10  Infektologija                6   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
11  Interna medicina               6   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
12  Internistična onkologija           6   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
13  Javno zdravje                4   20. 3. 02    ZZS  1. 5. 02
14  Kardiovaskularna kirurgija          6   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
15  Klinična genetika              6   29. 3. 01    ZZS  1. 5. 01
16  Klinična mikrobiologija           5   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
17  Maksilofacialna kirurgija          4  26. 10. 00    ZZS   1.12.00
18  Med. dela, prometa in športa         4   29. 3. 01    ZZS  1. 5. 01
19  Nefrologija                 6   9. 5. 00    ZZS  1. 6. 00
20  Nevrokirurgija                4   26. 3. 90   RKZSV
21  Nevrologija                 6   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
22  Nuklearna medicina              5   9. 5. 00    ZZS  1. 6. 00
23  Oftalmologija               4.5   29. 3. 01    ZZS  1. 5. 01
24  Oralna kirurgija               4  26. 10. 00    ZZS   1.12.00
25  Ortopedska kirurgija             6   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
26  Otorinolaringologija             6   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
27  Otroška in mladostniška psihiatrija     5   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
28  Otroško in preventivno zobozdravstvo     3   9. 5. 00    ZZS  1. 6. 00
29  Parodontologija               3   9. 5. 00    ZZS  1. 6. 00
30  Pediatrija                  5  20. 3. 02    ZZS  1. 5. 02
31  Plastična, rekonstrukcijska in 
   estetska kirurgija              6   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
32  Pnevmologija                 6   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
33  Psihiatrija                 5   9. 5. 00    ZZS  1. 6. 00
34  Radiologija                 5   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
35  Radioterapija in onkologija         4   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
36  Sodna medicina                5   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
37  Splošna kirurgija              6   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
38  Stomatološka protetika            3   9. 5. 00    ZZS  1. 6. 00
39  Torakalna kirurgija             6   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
40  Transfuzijska medicina            5   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
41  Travmatologija                6   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
42  Urologija                  6   4. 4. 00    ZZS  1. 6. 00
43  Zobne bolezni in endodontija         3   9. 5. 00    ZZS  1. 6. 00
----------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo po izdaji soglasja ministra za zdravje v Uradnem listu RS in začnejo veljati 1. 5. 2002.
Št. 049/02
Ljubljana, dne 20. marca 2002.
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Predsednik
Skupščine Zdravniške zbornice Slovenije
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost