Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2002 z dne 17. 5. 2002

Kazalo

2132. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu območja B25-Fructal, stran 4255.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 39/95 in 44/97) in 27. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je župan Občine Kamnik dne 10. 5. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu območja B25-Fructal
I
Župan Občine Kamnik odreja javno razgrnitev predloga odloka o zazidalnem načrtu območja B25-Fructal.
II
Javna razgrnitev predloga odloka o zazidalnem načrtu območja B25-Fructal se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS. Javna razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24, v II. nadstropju in v prostorih KS Podgorje in bo trajala 30 dni.
III
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani na mestu razgrnitve v pisni obliki v knjigo pripomb, oziroma jih v pisni obliki posredujejo Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.
V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava. O datumu in kraju javne obravnave bo Krajevna skupnost Podgorje obveščena na krajevno običajen način.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-3700
Kamnik, dne 10. maja 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost