Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1515. Zakon o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-B)

Odloki

1516. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana Sveta sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
1517. Odlok o soglasju k imenovanju člana Nadzornega sveta javnega podjetja Slovenske železnice
1518. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje
1519. Odlok o spremembah odloka o sestavi in imenovanju Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine
1520. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1521. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1522. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1523. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1524. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1525. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1526. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1527. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1528. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1529. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1530. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1531. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1532. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1533. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1534. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1535. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1536. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1537. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1538. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1539. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1540. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1541. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1542. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1543. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1544. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1545. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1546. Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki

Odloki

1547. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana v javni gospodarski zavod

MINISTRSTVA

1548. Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja

USTAVNO SODIŠČE

1549. Odločba, da 6., 84. in 85. člen statuta Občine Dol pri Ljubljani niso v neskladju z zakonom

BANKA SLOVENIJE

1550. Sklep o izračunu kapitala, kapitalskih zahtev in kapitalske ustreznosti bank in hranilnic
1551. Sklep o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic
1552. Sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic
1553. Sklep o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic
1554. Sklep o podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena zakona o bančništvu

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1555. Ugotovitev, da je mandat poslanca prešel na naslednjega kandidata

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1556. Sklep o potrditvi učbenika BOUNGIORNO 1
1557. Sklep o potrditvi učbenika BOUNGIORNO 1
1558. Sklep o potrditvi učbenika ABC1 KO PRAVLJICE OŽIVIJO
1559. Sklep o potrditvi učbenika ABC 1, KO PRAVLJICE OŽIVIJO
1560. Sklep o potrditvi učbenika VUOI IMPARARE CON NOI?
1561. Sklep o potrditvi učbenika VUOI IMPARARE CON NOI?
1562. Sklep o potrditvi učbenika VUOI IMPARARE CON NOI?
1563. Sklep o potrditvi učbenika VUOI IMPARARE CON NOI?
1564. Sklep o potrditvi učbenika VIAGGIANDO IN ITALIA
1565. Sklep o potrditvi učbenika ANGLEŠKI JEZIK 3, TOUCHSTONE 3
1566. Sklep o potrditvi učbenika ANGLEŠKI JEZIK 3, TOUCHSTONE 3
1567. Sklep o potrditvi učnega sredstva ANGLEŠKI JEZIK 3, TOUCHSTONE 3 rešitve vaj iz učbenika in delovnega zvezka
1568. Sklep o potrditvi učbenika ZGODOVINA 6 VAJE IN NALOGE ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
1569. Sklep o potrditvi učbenika OD GLASOV DO POVEDI
1570. Sklep o potrditvi učbenika RAČUNAM DO 10
1571. Sklep o potrditvi učbenika DELOVNI ZVEZEK ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE JESEN
1572. Sklep o potrditvi učbenika DELOVNI ZVEZEK ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZIMA
1573. Sklep o potrditvi učbenika DELOVNI ZVEZKI ZA 3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE JESEN
1574. Sklep o potrditvi učbenika DELOVNI ZVEZKI ZA 3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZIMA
1575. Sklep o potrditvi učbenika JAZ PA BEREM
1576. Sklep o potrditvi učbenika EN DVA TRI, ODKRIJ JO TI, matematika za 1. razred osnovne šole
1577. Sklep o potrditvi učbenika PRVI KORAKI V MATEMATIKO
1578. Sklep o potrditvi učbenika OKOLJE IN JAZ, Spoznavanje okolja za 1. razred devetletne osnovne šole
1579. Sklep o potrditvi učnega sredstva OKOLJE IN JAZ, Spoznavanje okolja za 1. razred devetletne osnovne šole, Zbirka stenskih slik
1580. Sklep o potrditvi učbenika OPAZUJEM, RAZISKUJEM, RAZMIŠLJAM
1581. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZBIRKA MALI IN VELIKI SVET
1582. Sklep o potrditvi učbenika GLASBA 1
1583. Sklep o potrditvi učbenika GLASBA V 1. RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
1584. Sklep o potrditvi učbenika RAČUNAMO IN MERIMO
1585. Sklep o potrditvi učbenika NA PRAGU BESEDILA, UČBENIK
1586. Sklep o potrditvi učbenika NA PRAGU BESEDILA, DELOVNI ZVEZEK
1587. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 1 ZA 1. LETNIK GIMNAZIJ IN TEHNIŠKIH ŠOL
1588. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 1. REALNA ŠTEVILA. LINEARNA FUNKCIJA
1589. Sklep o potrditvi učbenika ENERGIJA, toplota, zvok, svetloba. FIZIKA za srednješolce 2
1590. Sklep o potrditvi učbenika PROSPECTS PRE-INTERMEDIATE, Student's book
1591. Sklep o potrditvi učbenika PROSPECTS PRE-INTERMEDIATE, Workbook
1592. Sklep o potrditvi učbenika PROSPECTS INTERMEDIATE
1593. Sklep o potrditvi učbenika OD ROVAŠA DO ENAČB Matematika za 1. letnik srednjih tehniških šol
1594. Sklep o potrditvi učbenika NEW HOTLINE STARTER Student's book
1595. Sklep o potrditvi učbenika NEW HOTLINE STARTER Workbook
1596. Sklep o potrditvi učbenika o potrditvi učbenika NEW HOTLINE ELEMENTARY Student's book
1597. Sklep o potrditvi učbenika NEW HOTLINE ELEMENTARY Workbook
1598. Sklep o potrditvi učbenika NEW HOTLINE PRE-INTERMEDIATE Student's book
1599. Sklep o potrditvi učbenika o potrditvi učbenika NEW HOTLINE PRE-INTERMEDIATE Workbook
1600. Sklep o potrditvi učbenika NEW HOTLINE INTERMEDIATE Student's book
1601. Sklep o potrditvi učbenika NEW HOTLINE INTERMEDIATE Workbook
1602. Sklep o potrditvi učbenika LINEA DIRETTA 1 Corso di italiano per principianti
1603. Sklep o potrditvi učbenika LINEA DIRETTA 1 Corso di italiano per principianti
1604. Sklep o potrditvi učbenika LINEA DIRETTA 2 Corso di italiano livello medio
1605. Sklep o potrditvi učbenika LINEA DIRETTA 2 Corso di italiano livello medio
1606. Sklep o potrditvi učbenika L'ITALIANO E L'ITALIA 1 Lingua e civilitá Italiana per Sranieri, Livello medio e superiore
1607. Sklep o potrditvi učbenika L'ITALIANO E L'ITALIA 1 Lingua e civilitá Italiana per Sranieri, Livello medio e superiore
1608. Sklep o potrditvi učbenika L'ITALIANO E L'ITALIA 2 Lingua e Civilitá Italiana per Sranieri, Livello medio e superiore
1609. Sklep o potrditvi učbenika L'ITALIANO E L'ITALIA 2 Lingua e Civilitá Italiana per Sranieri, Livello medio e superiore
1610. Sklep o potrditvi učbenika DIRE FARE CAPIRE L'italiano come seconda lingua
1611. Sklep o potrditvi učbenika Uno Corso comunicativo di italiano per stranieri Primo livello
1612. Sklep o potrditvi učbenika Uno Corso comunicativo di italiano per stranieri Primo livello
1613. Sklep o potrditvi učbenika Due Corso comunicativo di italiano per stranieri Secondo livello
1614. Sklep o potrditvi učbenika Due Corso comunicativo di italiano per stranieri Secondo livello
1615. Sklep o potrditvi učbenika QUI ITALIA, Piu Corso di lingua italiana per stranieri Livello medio
1616. Sklep o potrditvi učbenika QUI ITALIA 1 Corso di lingua italiana per stranieri Primo livello
1617. Sklep o potrditvi učbenika QUI ITALIA 2 Corso di lingua italiana per stranieri Secondo livello
1618. Sklep o potrditvi učbenika INFORMATIKA
1619. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRVI POGLED
1620. Sklep o potrditvi učnega sredstva ŽIVLJENJE JEZER
1621. Sklep o potrditvi učnega sredstva SVET, šolska karta
1622. Sklep o potrditvi učnega sredstva STENSKA KARTA SEVERNE EVROPE
1623. Sklep o potrditvi učnega sredstva STENSKA KARTA ZAHODNE EVROPE
1624. Sklep o potrditvi učnega sredstva STENSKA KARTA SREDNJE EVROPE
1625. Sklep o potrditvi učnega sredstva STENSKA KARTA VZHODNE EVROPE
1626. Sklep o potrditvi učbenika o potrditvi učnega sredstva STENSKA KARTA JUŽNE EVROPE
1627. Sklep o potrditvi učnega sredstva FIZIKA 8 računske naloge
1628. Sklep o potrditvi učbenika o potrditvi učnega sredstva FIZIKA 8 delovni listi
1629. Sklep o potrditvi učnega sredstva FIZIKA, Interaktivni repetitorij
1630. Sklep o potrditvi učnega sredstva FIZIKALNE NALOGE
1631. Sklep o potrditvi učnega sredstva FIRST CERTIFICATE STAR Student's book
1632. Sklep o potrditvi učnega sredstva FIRST CERTIFICATE STAR Practice book
1633. Sklep o potrditvi učnega sredstva 101 BESEDILO NA POTI K MATURI IZ NEMŠKEGA JEZIKA
1634. Sklep o potrditvi učnega sredstva L'ITALIANO PER GLI AFFARI, L'italiano per stranieri
1635. Sklep o potrditvi učnega sredstva ASCOLTAMI! 22 situazioni comunicative
1636. Sklep o potrditvi učbenika o potrditvi učnega sredstva LA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI Corso medio (esercizi e test)
1637. Sklep o potrditvi učbenika IGRAJE SKOZI MATEMATIKO 7
1638. Sklep o potrditvi učnega sredstva IGRAJE SKOZI MATEMATIKO 7
1639. Sklep o potrditvi učbenika CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS STARTER
1640. Sklep o potrditvi učbenika CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS STARTER
1641. Sklep o potrditvi učbenika CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS BOOK 2
1642. Sklep o potrditvi učbenika CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS BOOK 2
1643. Sklep o potrditvi učbenika CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS BOOK 3
1644. Sklep o potrditvi učbenika CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS BOOK 3
1645. Sklep o potrditvi učbenika CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS BOOK 1
1646. Sklep o potrditvi učbenika CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS BOOK 1
1647. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN IN VSAKDAN, delovni zvezek za slovenščino za 7. razred osnovne šole
1648. Sklep o potrditvi učbenika SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN IN VSAKDAN, delovni zvezek za slovenščino za devetletno osnovno šolo
1649. Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNI DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA 3
1650. Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNI DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA 7
1651. Sklep o potrditvi učbenika ETIKA IN DRUŽBA ZA 8. RAZRED
1652. Sklep o potrditvi učbenika DANES RIŠEM, JUTRI PIŠEM
1653. Sklep o potrditvi učbenika NA VRTILJAKU ČRK
1654. Sklep o neustreznosti učbenikov IL MIO PRIMO LIBRO D'ITALIANO, učbenik za 4. razred osnovne šole; CIAO AMICI, učbenik za 5. razred osnovne šole; LEGGO E PARLO ITALIANO, učbenik za 7. razred osnovne šole

OBČINE

Bloke

1658. Odlok o spremembah odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Bloke

Brežice

1659. Cenik dimnikarskih storitev za Občino Brežice

Celje

1660. Odredba o plovbnem režimu na območju Mestne občine Celje

Idrija

1661. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Krnice-Masore, za izgradnjo mostu čez Idrijco na Travniku
1662. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za financiranje izgradnje mostu čez Idrijco na Travniku

Krško

1663. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
1664. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu "Stanovanjsko območje Črnile-Leskovec"
1665. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu "Športno rekreacijski center v Spodnjem Starem Gradu"

Litija

1666. Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora

Ljubljana

1655. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jožeta Moškriča
1656. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Nove Jarše
1657. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov

Loška dolina

1667. Odlok o spremembah odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Loška dolina
1668. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Medvode

1669. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 1999

Mirna Peč

1682. Poslovnik Občinskega sveta občine Mirna Peč

Mislinja

1670. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 1998

Prebold

1671. Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold
1672. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Puconci

1673. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 1999

Rogatec

1674. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogatec, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
1675. Odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Rogatec v letu 1999
1676. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Rogatec

Sevnica

1677. Razpis nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Sevnica

Slovenj Gradec

1678. Sklep o soglasju k izvzetju iz seznama javnega dobra

Šentjur pri Celju

1679. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentjur pri Celju

Tabor

1680. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žalec - za območje Občine Tabor

Turnišče

1681. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nedelica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti