Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999

Kazalo

1675. Odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Rogatec v letu 1999, stran 3824.

Na podlagi 21. in 291. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), ter 17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95, 19/96 in 30/97) je Občinski svet občine Rogatec na 4. redni seji dne 30. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o poprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Rogatec v letu 1999
1. člen
Poprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za poprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča, znaša na dan 1. 1. 1999 113.000 SIT.
2. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih urejanja in odstotkih od poprečne gradbene cene, določene v prejšnjem členu.
Stavbna zemljišča so razdeljena v tri skupine – območja v skladu z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
Odstotki za posamezna območja znašajo:
– za I. območje                       2 %
– za II. območje                      1,2 %
– za III. območje                     0,9 %.
3. člen
Poprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Rogatec za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 1999 16.950 SIT za m2 koristne stanovanjske površine, in sicer:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe 7.628 SIT za m2 koristne stanovanjske površine
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 9.322 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
4. člen
Tako določena gradbena cena stanovanj, cena za stavbna zemljišča in poprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se mesečno valorizirajo v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga za vsak mesec izračunava Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 21/98).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-41/99
Rogatec, dne 30. marca 1999.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti