Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1999 z dne 7. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1999 z dne 7. 5. 1999, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Pravilniki

1683. Pravilnik o štipendiranju

MINISTRSTVA

1684. Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1685. Sklep o programu za predšolske otroke
1686. Sklep o vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
1687. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za april 1999

OBČINE

Bled

1688. Statut Občine Bled
1689. Poslovnik Občinskega sveta občine Bled
1690. Odlok o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda

Črenšovci

1691. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Črenšovci

Lendava

1692. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za območje mejnega prehoda Dolga vas

Moravske Toplice

1693. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Ivanovci - za naselje Ivanovci

Tržič

1694. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 1998
1695. Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Tržič in ukrepih za zavarovanje voda
1696. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Tržič
1697. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999
1698. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1699. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1700. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1701. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Tržič

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

37. Zakon o ratifikaciji Konvencije o minimalnih normativih v trgovski mornarici (Konvencija ILO št. 147) (MKMNTM)
38. Zakon o ratifikaciji Protokola iz leta 1988 k Mednarodni konvenciji o varstvu človeškega življenja na morju, 1974 (MPVCZM)
39. Zakon o ratifikaciji Protokola iz leta 1988 k Mednarodni konvenciji o tovornih črtah, 1966 (MPTC)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti