Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999

Kazalo

1670. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 1998, stran 3815.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 34. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja na 5. seji dne 22. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 1998
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mislinja za leto 1998, katerega sestavni del je tudi zaključni račun rezerv.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1998 so naslednji:
SIT
I. Proračun
– prihodki                      389,674.081
– odhodki                      345,689.969
– presežek prihodkov nad odhodki           43,984.112
II. Sredstva rezerv
– prihodki                       4,961.317
– odhodki                       4,961.317
– presežek prihodkov nad odhodki                0
3. člen
Presežek vseh prihodkov nad vsemi odhodki v višini 43,984.112 SIT se v celoti prenese v proračun Občine Mislinja za leto 1999.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Mislinja za leto 1998 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-01/99
Mislinja, dne 22. aprila 1999.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.
               Bilanca

 prihodkov in odhodkov proračuna Občine Mislinja za leto 1998                                      SIT

Prihodki

Prihodki za zagotovljeno porabo                   209,855.244

Prihodki za druge naloge                      169,974.936

Prihodki od financiranja                        271.157

Prenos prihodkov iz preteklega leta                  8,647.013

Drugi prihodki                             925.731

Skupaj                               389,674.081Odhodki

Sredstva za delovanje lokalne samouprave               35,465.814

Sredstva za družbene dejavnosti                   88,551.407

Sredstva za gospodarsko infrastrukturo                68,074.860

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami              6,258.537

Drugi odhodki                              999.377

Investicijski odhodki                        143,840.159

Rezerve                                1,800.000

Dolgoročne obveznosti                          699.815

Skupaj                               345,689.969Presežek prihodkov nad odhodki                    43,984.112AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti