Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999

Kazalo

1659. Cenik dimnikarskih storitev za Občino Brežice, stran 3804.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 35/96), 4. člena odloka o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/96), 55. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) in 13. člena Koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarske javne dimnikarske službe Občine Brežice z dne 23. 4. 1997 se objavi
C E N I K
dimnikarskih storitev za Občino Brežice
I.
CENE DIMNIKARSKIH STORITEV BREZ PROMETNEGA DAVKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Šifra Vrsta naprave                    Cene mehanskega čiščenja in
št.      Vrsta storitve                     letni strokovni pregled
                               --------------------------------------
                          Merska    redno mehansko        letni
                          enota     čiščenje     strokovni pregled
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1   001  Gosp. štedilnik z dim. priključkom  KOS          1000         600
2   021  Peč do 10kW z dim. priključom     KOS          1000         600
3   041  Pekovska peč             KOS          1325         800
    042  Gostinski štedilnik          KOS          1325         800
4   031  CKN do 60 kW             KOS          1200         720
5       Centr. kur. naprava
    051  od 60 do 150 kW            KOS          2153         1297
    052  od 150 do 300 kW           KOS          2926         1753
    053  od 300 do 400 kW           KOS          3643         2180
    054  od 400 do 700 kW           KOS          6969         4181
    055  od 700 do 1000 kW           KOS          8045         4775
    151  od 1000 do 1500 kW          KOS          11495         6886
    152  od 1500 do 2000 kW          KOS       po dogovoru     po dogovoru
    153  od 2000 do 2500 kW          KOS       po dogovoru     po dogovoru
    154  od 2500 do 3000 kW          KOS       po dogovoru     po dogovoru
    155  od 3000 do 4000 kW          KOS       po dogovoru     po dogovoru
    156  od 4000 do 5000 kW          KOS       po dogovoru     po dogovoru
6   061  Samostojni dimnik
       do Φ = 20 cm ali 20 x 20 cm      TULJAVA         820         720
7   062  Samostojni dimnik
       nad Φ = 20 cm ali 20 x 20 cm
       do Φ = 40 cm ali 40 x 40 cm      TULJAVA        1822         1090
8   065  Samostojni dimnik
       nad Φ = 20 cm ali 20 x 20 cm     URA          1510         2700
9   069  Plezalni dimnik            URA          1510         2700
10   071  Skupinski dimnik (na 1. etažo)    TULJAVA         820         720
11   081  Shunt ali zbir.dim.          TULJAVA        1063         638
12   091  Shunt priključek           KOS          1449         856
13   101  Dimovod
       do Φ = 20 ali 20 x 20 cm
       do 1 m dolžine            KOS           276         166
14      Vsak nadaljni meter          m            193         124
15   102  Dimovod
       nad Φ = 20 cm ali 20 x 20 cm
       do Φ = 40 cm ali 40 x 40 cm
       do 1 m dolžine            KOS          1132         662
16      Vsak nadaljni meter          m            773         455
17   116  Dimovod
       nad Φ = 40 ali 40 x 40 cm       URA          1510         2700
18   119  Plezalni dimovod           URA          1510         2700
19      Zračniki:
    121  – navadni               TULJAVA         635         373
    122  – shunt                TULJAVA        1063         649
    123  – iz kurišča             TULJAVA        1256         759
20   131  Iztočnica               KOS           635         373
21      Hranilniki goriva           URA            -         2700
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CENE STROKOVNIH PREGLEDOV ZA IZDAJO SOGLASJA
------------------------------------------------------------------------------------
Zap.    Vrsta naprave              Cene strokovnih pregledov z izdelavo
št. Šifra Vrsta storitve     Merska enota  strokovnega mnenja za izdajo soglasja v SIT
----------------------------------------------------------------------------------------------
1      Etažno stanovanje        stan.           3767
2      Hiša:
   221  - enostanovanjska        hiša            4181
   222  - dvostanovanjska s kotlovnico  hiša            5023
   223  - tristanovanjska s kotlovnico  hiša            5658
3      Lokali in ustanove
      (šole, vrci, upravni lokali)
   231  - do 100 m2           lokal           6693
   232  - 200 m2             lokal           8377
   233  - nad 200 m2           ura           po času
4  251  Kotlovnice v industriji in    kotl.           10888
      stanovanjskih blokih do 1000 kW stan.            497
5  261  Stanovanjska blokovna gradnja,
      kotlovnice v industriji     I./stan.         11730
      in ostale kotlovnice nad 
      1000 kW             stan.            497
6  271     Novogradnja z daljinskim ogrevanjemstan.        842
----------------------------------------------------------------------------------------------
CENE MERITEV EMISIJ DIMNIH PLINOV
--------------------------------------------------------------------------------
Zap.    Vrsta naprave
št. Šifra Vrsta storitve         Merska enota Cene meritev dimnih plinov v SIT
------------------------------------------------------------------------------------------
1      Enostopenjski gor. do 60 kW      1 mer.          3864
2      Enostopenjski gor. nad 60 kW     1 mer.          5796
3      Dvostopenjski gorilnik        2 mer.          7728
4      Tristopenjski gorilnik        3 mer.          9660
5      Gorilnik z zvezno regulacijo     3 mer.          9660
6      Trdna goriva (porabljen čas)      ura           2700
------------------------------------------------------------------------------------------
CENE REŽIJSKIH UR
--------------------------------------------------------------------------------
Zap.
št. Šifra Vrsta storitve           Merska enota     Cene v SIT
--------------------------------------------------------------------------------
   040  Ročno čiščenje           URA          1510
   041  Strojno ali kem. čiščenje     URA          2100
   042  Strokovni pregledi, meritve    URA          2700
      izdelava ekpertiz(analiz, sanacij)
   043  Izžiganje katranskih oblog     URA          2700
--------------------------------------------------------------------------------
Drugi pogoji izvajanja dimnikarskih storitev
Cena mehanskega čiščenja se poveča za 50% v naslednjih primerih:
– kurjenje na tekoče ali plinasto gorivo,
– čiščenje za inšpekcijski pregled,
– težki pogoji dela (višina, visoka temp., izpuščeno čiščenje ali težki dihalni pogoji),
– priprava kotla za konzervacijo – zadnje čiščenje v sezoni,
– dimnikarska dela, ki se opravljajo med 22. in 5. uro.
Pavšal za prevoz od izvajalca do uporabnika znaša 750 SIT.
Obračuna se v primeru posebnega naročila in v primeru, ko uporabnik na predviden termin ne dovoli opraviti vseh obveznih dimnikarskih storitev.
Kolikor uporabnik ne dovoli izvajanja obveznih dimnikarskih storitev na predviden ali dogovorjen termin, je dolžan podpisati opozorilni blok, ki ga izda izvajalec in plačati nastale stroške izvajalca, in sicer pavšalni znesek prevoza in porabljenega časa (1/2 ure pod šifro 040), kar znaša: 750 SIT + 755 SIT = 1505 SIT.
Uporabnik je dolžan spoštovati z “zakonom in pravilnikom o dimnikarski službi” določene termine (roke) za redno mehansko čiščenje.
V primeru, da uporabnik ne omogoči opraviti dimnikarske storitve na dogovorjen termin (rok), se naknadna storitev obravnava kot nujno naročilo in zaračuna pribitek 50 %.
Kolikor uporabnik za naprave, ki se uporabljajo ne dovoli in onemogoči opraviti dvakrat zaporedoma, je dimnikarska organizacija o tem dolžna obvestiti občinski organ - požarno inšpekcijo zaradi izdaje sklepa o prepovedi nadaljnje uporabe kurilne in dimovodne naprave.
Dimnikarju mora uporabnik podpisati kontrolno knjigo ali delovni nalog tudi v primeru, če ni bilo dovoljeno – omogočeno opraviti dimnikarskih storitev.
Za neopravljene dimnikarske storitve po krivdi dimnikarja, dimnikarsko podjetje ali obrtnik ne sme zahtevati nikakršnega plačila. V primeru, da teh storitev ni bilo možno opraviti po krivdi stranke – uporabnika, je le-ta dolžan plačati storitev, kot če bi opravil čiščenje dimnika – dimnikov po tem ceniku.
Dimnikarsko podjetje, dimnikar mora stranki za plačilo dimnikarskih storitev izdati potrdilo o plačanem znesku, na zahtevo stranke pa dati na vpogled veljavni cenik ali izvleček iz cenika, ki mora biti potrjen z žigom podjetja ali obrtnika s podpisom odgovorne osebe.
Uporabnik je zavezanec za dimnikarske storitve, to je lastnik kurilnih, dimovodnih ali prezračevalnih naprav ali tisti, ki jih uporablja, upravnik ali druga pooblaščena oseba, ki uporablja z napravami.
Dimnikar pomeni delavec koncesionarja, ki izvaja dimnikarske storitve.
Cena kontrolnega pregelda je 60 % cene mehanskega čiščenja.
V ceno dimnikarskih storitev ni zajet prometni davek in koncesijska dajatev.
II
Ta cenik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti