Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1349. Zakon o evidencah s področja javne varnosti
1350. Zakon o gospodarskih javnih službah
1351. Zakon o varstvu okolja
1352. Zakon o revidiranju
1353. Zakon o ustanovitvi Višje zdravstvene šole v Mariboru
1354. Zakon o ustanovitvi Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani
1355. Zakon o spremembi Zakona o ustanovitvi Visoke pravne šole v Mariboru

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1356. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1357. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
1358. Navodilo o tem, kaj se šteje za dokumentacijo za prenos kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije oziroma na občine
1359. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih

OBČINE

Kamnik

1360. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu, dne 6. 6. 1993 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Kamniška Bistrica

Krško

1361. Odlok o proračunu občine Krško za leto 1993

Litija

1362. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Gabrovka
1363. Pravilnik o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen na območju občine Litija

Ljubljana-Šiška

1364. Pravilnik za uveljavljanje finančnih intervencij za pospeševanje kmetijstva v občini Ljubljana Šiška

Novo mesto

1365. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
1366. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča
1367. Odlok o ulicah v Novem mestu

Postojna

1368. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Postojna

Slovenj Gradec

1369. Sklep o času dovoljenega dovoza in odvoza blaga v ožjem mestnem jedru

Slovenske Konjice

1370. Odredba o omejitvi porabe pitne vode
1371. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov odloka o spremembah in dopolnitvah ZN na Novi Dobrovi v Zrečah
1372. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Draža vas
1373. Sklep o ukinitvi dosedanjega in ustanovitvi novega javnega dobra - ceste v splošni rabi

Tržič

1374. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja izven ureditvenih območij naselij
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti