Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993

Kazalo

1362. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Gabrovka, stran 1779.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93) in 65. člena Statuta občine Litija (Uradni list RS, št. 5/93) je Izvršni svet občine Litija na 78. redni seji dne 27. 5. 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Gabrovka
1. člen
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta za naselje Gabrovka, ki ga je izdelal Beton projekt, d.o.o., Zagorja pod št. proj. 14/93 v mesecu marcu 1993.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v avli Skupščine občine Litija, Jerebova 14, Litija in v prostorih KS Gabrovka, in sicer 30 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
V teku javne razgrnitve bo oddelek za urejanje prostora občine Litija skupaj s KS Gabrovka organiziral javno obravnavo. O času in kraju bodo občani obveščeni na krajevno običajen način.
4. člen
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek Oddelku za urejanje prostora Občine Litija, Jerebova 14, Litija.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/92
Litija, dne 27. maja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Litija
Slavko Rokavec l. r.