Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993

Kazalo

1368. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Postojna, stran 1791.

Na podlagi 46. člena Statuta občine Postojna (Uradni list RS, št. 21/91) na predlog Sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora je Izvršni svet Skupščine občine Postojna na 104. seji dne 27. 5. 1993 sprejel
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Postojna
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine v družbeni gradnji na dan 31. 12. 1992 za območje občine Postojna znaša 61.000 SIT.
2. člen
Cena stavbnega zemljišča (korist) se določi za posamezna naselja v občini Postojna v odstotku od povprečne gradbene cene, ki znaša:
1. 1,2% za mesto Postojna z Zalogom in Velikim Otokom ter Pivko s Petlinjem;
2. 1% za naselja: Belsko, Dolnja Košana, Hrašče, Hruševje, Kal, Koče, Matenja vas, Neverke, Prestranek, Planina, Rakitnik, Razdrto, Selce, Slavina, Slavinje, Stara vas, Zagorje, Zagon;
3. 0,9% za naselja: Bukovje, Dolane, Gornja Košana, Hrenovice, Klenik, Landol, Mali Otok, Nova Sušica, Orehek, Slovenska vas, Stara Sušica, Studenec, Studeno, Strane, Šmihel, Trnje, Veliko Ubeljsko;
4. 0,8% za naselja: Buje, Brezje, Čepno, Drskovče, Gorenje, Gorice, Gradec, Grobišče, Jurišče, Liplje, Mala Pristava, Mala Brda, Malo Ubeljsko, Nadanje selo, Narin, Parje/Palčje, Predjama, Rakulik, Raubarkomanda, Sajevče, Strmica, Suhorje, Tabor, Velika Pristava, Velika Brda, Volče, Žeje.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na ha znašajo na dan 31. 12. 1992 7.900 SIT/m2.
– stroški za naprave individualne komunalne rabe za m2 koristne stanovanjske površine 3.400 SIT,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe za m2 koristne stanovanjske površine 4.500 SIT.
4. člen
Cene določene v 1., 2. in 3. členu tega sklepa se mesečno valorizirajo z uporabo indeksa rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih Republike Slovenije - panoga proizvodnja gradbenega materiala, ki ga vsak mesec objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po njegovi objavi.
Št. 46-3/81-7
Postojna, dne 27. maja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Postojna
Bogdan Biščak, dipl. jur. l. r.