Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993

Kazalo

1359. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v republiških državnih organih, stran 1777.

Na podlagi 2. do 9. in 11. do 13. točke sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, št. 114-02/ 90-1/11-8 z dne 31. 10. 1991 (Uradni list RS, št. 22/91-I) Ministrstvo za pravosodje objavlja
ZNESKE POVRAČIL, NADOMESTIL IN DRUGIH PREJEMKOV
za zaposlene v republiških državnih organih
Za mesec junij 1993 znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 5.005 SIT;
– študentom 10.248 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 20.034 SIT;
– za 20 let delovne dobe 30.052 SIT;
– za 30 let delovne dobe 40.069 SIT;
3. solidarnostne pomoči 40.069 SIT;
4. regres za prehrano med delom 6.480 SIT;
5. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.127 SIT;
– 8 do 12 ur 1.620 SIT;
– nad 12 ur 3.240 SIT;
6. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe kategorije do 2.832 SIT:
– brez računa 972 SIT;
7. kilometrina 18,78 SIT;
8. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi za vsak kilometer 9,39 SIT;
9. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 11.665 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 14.257 SIT:
10. terenski dodatek 680 SIT.
Št. 006-15/91
Ljubljana, dne 21. maja 1993.
Miha Kozinc l. r.
Minister za pravosodje