Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993

Kazalo

1371. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov odloka o spremembah in dopolnitvah ZN na Novi Dobrovi v Zrečah, stran 1792.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) in 184. člena statuta Skupščine občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 23/82) je Izvršni svet Skupščine občine Slovenske Konjice na svoji seji dne 17. maja in 7. junija 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutkov odloka o spremembah in dopolnitvah ZN na Novi Dobrovi v Zrečah
1
Javno razgrnejo osnutki odlokov o spremembah in dopolnitvah ZN na Novi Dobrovi v Zrečah, in sicer:
– Zazidalni načrt turistično rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreče (Uradni list SRS, št. 30/87)
– Zazidalni načrt družbeno usmerjene blokovne gradnje Nova Dobrava Zreče (Uradni list RS, št. 6/90 in 25/91)
– Zazidalni načrt Nova Dobrava in zazidalni načrt center Zreče (Uradni list SRS, št. 23/83).
2
Odloki bodo na vpogled v prostorih občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 35 in v prostorih KS Zreče.
Javna razgrnitev osnutkov odlokov bo trajala 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
O pričetku in trajanju javne razgrnitve bodo občani na primeren način obveščeni.
3
Pripombe in predloge na javno razgrnjene osnutke lahko dajo vsi zainteresirani. Pripombe se vpišejo v knjigo pripomb, oziroma se pismeno posredujejo upravnemu organu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Slovenske Konjice.
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-11/93-8
Slovenske Konjice, dne 7. junija 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Slovenske Konjice
Rudi Petan, dipl. inž. l. r.