Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993

Kazalo

1370. Odredba o omejitvi porabe pitne vode, stran 1792.

Na podlagi 11. člena Odloka o javnem redu in miru v občini Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 34/87) in v zvezi z 10. členom Pravilnika o pogojih in načinu preskrbe s pitno vodo na območju občine Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 8/80) je Izvršni svet na seji dne 7. junija 1993 sprejel naslednjo
ODREDBO
o omejitvi porabe pitne vode
1
Prepovedano je zalivati vrtove, prati avtomobile in na drug način trositi pitno vodo iz vodovodnih omrežij. Odvzem vode iz hidrantov je možen le z dovoljenjem upravljalca.
2
Pristojne inšpekcijske službe so dolžne nadzirati izvajanje odredbe.
3
Kršitelji odredbe se kaznujejo takoj na kraju z denarno kaznijo 2.250 SIT.
4
Odredba velja do preklica.
Št. 355-1/93-1
Slovenske Konjice, dne 7. junija 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Slovenske Konjice
Rudi Petan, dipl. inž. l. r.