Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993

Kazalo

1372. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Draža vas, stran 1793.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/86 in 26/90) in 184. člena statuta Skupščine občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 23/82) je Izvršni svet Skupščine občine Slovenske Konjice na svoji seji dne 7. junija 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Draža vas
1
Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Draža vas (številka projekta 1141/93-PUP).
2
Dokument bo na vpogled v prostorih občine Slovenske Konjice, Stari trg 29. soba št. 35 in v prostorih KS Draža vas.
Javna razgrnitev osnutka odloka bo trajala 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
O pričetku in trajanju javne razgrnitve bodo občani na primeren način obveščeni.
3
Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko dajo vsi zainteresirani. Pripombe se vpišejo v knjigo pripomb, oziroma se pismeno posredujejo upravnemu organu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Slovenske Konjice.
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-5/93-8
Slovenske Konjice, dne 7. junija 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Slovenske Konjice
Rudi Petan, dipl. inž. l. r.