Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1993 z dne 19. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1993 z dne 19. 6. 1993, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1375. Odlok o ustanovitvi Komisije za odlikovanja in imenovanju predsednika in članov
1376. Odlok o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1377. Sklep o kriterijih za izdajo dovoljenj za naložbe domačih pravnih oseb v podjetja v tujini

Drugi akti

1378. Soglasje k sklepu sveta Univerze v Mariboru o omejitvi vpisa na Višji zdravstveni šoli Maribor
1379. Soglasje k sklepu sveta Višje tehniške varnostne šole Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa
1380. Soglasje k sklepu sveta Višje šole za notranje zadeve Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa
1381. Soglasje k sklepu sveta Visoke pomorske in prometne šole Piran Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa
1382. Soglasje k sklepu sveta Fakultete za organizacijske vede Kranj Univerze v Mariboru o omejitvi vpisa
1383. Soglasje k sklepu svetov Pedagoške fakultete in Višje šole za zdravstvene delavce Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa
1384. Soglasje k sklepu sveta Fakultete za šport Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa
1385. Soglasje k sklepu sveta Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa
1386. Soglasje k sklepu sveta Visoke pravne šole Univerze v Mariboru o omejitvi vpisa
1387. Soglasje k sklepu sveta Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa
1388. Soglasje k sklepu sveta Pravne fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa
1389. Soglasje k sklepu sveta Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa
1390. Soglasje k sklepu sveta Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru o omejitvi vpisa
1391. Soglasje k sklepu sveta Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa na Oddelku za tekstilno tehnologijo
1392. Soglasje k sklepu sveta Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa na Oddelku za farmacijo
1393. Soglasje k sklepu sveta Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa
1394. Soglasje k sklepu sveta Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa
1395. Soglasje k sklepu sveta Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa na Oddelku za agronomijo
1396. Soglasje k sklepu sveta Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa na Oddelku za gozdarstvo
1397. Soglasje k sklepu sveta Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa na Oddelku za lesarstvo
1398. Soglasje k sklepu sveta Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa na Oddelku za živilsko tehnologijo
1399. Soglasje k sklepu sveta Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa na Oddelku za biologijo
1400. Soglasje k sklepu sveta Višje šole za zdravstvene delavce Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa
1401. Soglasje k sklepu sveta Višje upravne šole Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa
1402. Soglasje k sklepu sveta Visoke šole za socialno delo Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa
1403. Soglasje k sklepu sveta Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru o omejitvi vpisa
1404. Soglasje k sklepu sveta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa
1405. Soglasje k sklepu sveta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani o omejitvi vpisa

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1406. Pravilnik o spremembi Pravilnika o minimalnih sanitarno-higienskih pogojih za opravljanje dejavnosti frizerskih, kozmetičnih in podobnih storitev
1420. Odredba o določitvi drobnoprodajnih cen konzumnega pasteriziranega in konzumnega pasteriziranega homogeniziranega mleka
1421. Odredba o določitvi odkupne cene mleka

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1407. Sklep o določitvi nagrad in povračil sodelujočim pri delu Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije
1408. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju februar-april 1993

OBČINE

Brežice

1409. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi najvišjih cen

Grosuplje

1410. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Muljava

Kočevje

1411. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1993

Lendava

1412. Sklep o povišanju vrednosti točke v taksnih tarifah, ki so sestavni del Odloka o komunalnih taksah v občini Lendava
1413. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Turnišče, za naselji Gomilica in Renkovci
1414. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 6. 6. 1993 za uvedbo samoprispevka na območju KS Turnišče, naselja Gomilica, Nedelica in Renkovci

Litija

1415. Sklep o dajanju soglasja k cenam

Ljubljana-Bežigrad

1416. Odlok o proračunu občine Ljubljana Bežigrad za leto 1993
1417. Odlok o merilih in kriterijih za oblikovanje in delitev sredstev proračuna občine Ljubljana Bežigrad za osnovno dejavnost krajevnih skupnosti za leto 1993

Slovenska Bistrica

1418. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o oddaji in najemu poslovnih prostorov v občini Slovenska Bistrica

Šmarje pri Jelšah

1419. Pravilnik o merilih in postopkih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem

POPRAVKI

1. Popravek Odloka o spremembah Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v občini Kranj