Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993

Kazalo

1355. Zakon o spremembi Zakona o ustanovitvi Visoke pravne šole v Mariboru, stran 1775.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o ustanovitvi Visoke pravne šole v Mariboru
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o ustanovitvi Visoke pravne šole v Mariboru, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. junija 1993.
Št. 0100-85/93
Ljubljana, dne 10. junija 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O USTANOVITVI VISOKE PRAVNE ŠOLE V MARIBORU
1. člen
Visoka pravna šola v Mariboru se preimenuje v: "Pravna fakulteta v Mariboru".
2. člen
V 1., 2., 3. in 4. členu Zakona o ustanovitvi Visoke pravne šole v Mariboru (Uradni list RS, št. 35/90) se besedilo "Visoka pravna šola" nadomesti z besedilom "Pravna fakulteta".
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/90-2/2-1
Ljubljana, dne 2. junija 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.