Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Laoški ljudski demokratični republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije

Sklepi

3. Sklep o ugotovitvi javne koristi prenove stavbe Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana

Drugi akti

4. Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
5. Odločba o imenovanju višje državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
6. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
7. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
8. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
9. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
10. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
11. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
12. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
13. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

MINISTRSTVA

14. Pravilnik o izvajanju uredbe (ES) o zaščiti živali med prevozom
15. Odredba o dopolnitvi izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja
16. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

17. Odločba o spremembi priznanja označbe naravne mineralne vode »Kaplja«

OBČINE

Brežice

18. Odlok o razglasitvi nepremičnega kulturnega spomenika Cerkev sv. Ožbolta v Pečicah za kulturni spomenik lokalnega pomena
19. Odlok o spremembah Odloka o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Brežice
20. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice

Dobje

21. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko

Kamnik

22. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik
23. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2024

Kanal ob Soči

24. Sklep o potrditvi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe

Komen

25. Obvezna razlaga pojma »funkcionalna parcela«, ki se uporablja v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen
26. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Kranjska Gora

27. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2024

Krško

28. Odlok o proračunu Mestne občine Krško za leto 2025
29. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa otroškega in šolskega dispanzerja
30. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za naselje Podbočje
31. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 6/2023

Medvode

32. Sklep o uskladitvi višine zneska denarne pomoči v Občini Medvode

Rogatec

33. Odlok o pokopališkem redu v Občini Rogatec

Sveti Jurij ob Ščavnici

34. Statut Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
35. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
36. Odlok o razveljavitvi Odloka o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
37. Odlok o razveljavitvi Odloka o delovanju komisij in odborov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Žužemberk

38. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
39. Sklep o določitvi upravičenosti do dodatnega znižanja plačila v javnih vrtcih na območju Občine Žužemberk

POPRAVKI

40. Popravek Pravilnika o določitvi in uporabi grafične podobe Občine Dravograd za promocijske namene

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti