Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024

Kazalo

27. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2024, stran 15.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 9. redni seji dne 20. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2024 
1. člen 
Ta sklep določa višino in vir subvencioniranja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v letu 2024.
2. člen 
Cena storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se subvencionira gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
1. Subvencija cene storitve, za gospodinjstva in neprofitne uporabnike, odvajanje komunalne odpadne vode, znaša 0,0463 EUR na m3 brez DDV, in sicer za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
2. Subvencija cene storitve, za gospodinjstva in neprofitne uporabnike, za mobilno odstranjevanje blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, znaša 0,0614 EUR na m3 brez DDV, in sicer za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
3. Subvencija cen storitev čiščenje komunalne odpadne vode, za gospodinjstva in neprofitne uporabnike, znaša 0,2107 EUR na m3 brez DDV, in sicer za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
4. Subvencija cen storitev obdelava blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, za gospodinjstva in neprofitne uporabnike, znaša 0,0143 EUR na m3 brez DDV, in sicer za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
3. člen 
Sredstva za subvencijo so zagotovljena v proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2024, na proračunski postavki 150213.
4. člen 
Sredstva subvencije se nakazujejo izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode javnemu podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek iz proračuna Občine Kranjska Gora.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024.
Št. 3541-1/2024-1
Kranjska Gora, dne 3. januarja 2024
Županja 
Občine Kranjska Gora 
Henrika Zupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti