Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024

Kazalo

39. Sklep o določitvi upravičenosti do dodatnega znižanja plačila v javnih vrtcih na območju Občine Žužemberk, stran 49.

  
Na podlagi 28.b in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), na podlagi 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), na podlagi 3. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18 in 57/23) in na pobudo Komisije za vloge in pritožbe občanov z dne 5. 9. 2023 je Občinski svet Občine Žužemberk na 7. redni seji dne 15. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi upravičenosti do dodatnega znižanja plačila v javnih vrtcih na območju Občine Žužemberk 
1. 
Staršem otrok, za katere je Občina Žužemberk po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, se ob predložitvi vseh dokazil lahko dodatno zniža plačilo vrtca za en plačilni razred za eno šolsko leto v naslednjih primerih:
– zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem
– ob smrti enega od staršev
– ob kroničnih boleznih ali za otroke s posebnimi potrebami.
2. 
Za uveljavljanje dodatnega znižanja plačila vrtca so starši dolžni Občini Žužemberk posredovati pisno vlogo na predpisanem obrazcu s priloženimi ustreznimi dokazili, in sicer ločeno za vsako posamezno šolsko leto.
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodatnega znižanja plačila vrtca vodi občinska uprava, odloči pa pristojni center za socialno delo.
3. 
Dodatno znižanje plačila vrtca za en plačilni razred se lahko uveljavlja le za razporeditev do vključno 4. dohodkovnega razreda.
Dodatno znižanje lahko uveljavljajo le starši, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca. Dodatno znižanje se lahko uveljavi največ petkrat.
4. 
Ta sklep velja samo za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Žužemberk, za katere se plačilo staršev ne financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna, in ki so vključeni v vrtce na območju Občine Žužemberk.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-2/2023-16
Žužemberk, dne 15. decembra 2023
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti