Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024

Kazalo

Št. 303-2-0/2022/39 Ob-1013/24, Stran 1
Sprememba 
V Javnem razpisu Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 (Uradni list RS, št. 106, Ob-2819/22) se:
1. Točka 2.2.Cilji javnega razpisa spremeni tako, da se v prvem stavku besedilo »vsaj 200 projektov« nadomesti z besedilom »vsaj 150 projektov«.
2. Točka 8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis spremeni tako, da se besedilo prvega, drugega in tretjega odstavka spremeni tako, da po novem glasi:
»Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je:
Za Sklop I: 13.815.712,00 EUR, od tega:
– 3.915.712,00 EUR za Fazo A1,
1 Vključen tudi znesek de minimis za spremljanje projekta v Fazi B.
– 9.900.000,00 EUR za Fazo B.
Za Sklop II: 2.210.488, 00 EUR, od tega:
– 610.488,00 EUR za Fazo A2,
2 Vključen tudi znesek de minimis za spremljanje projekta v Fazi B.
– 1.600.000,00 EUR za Fazo B.«
3. Točka 8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis spremeni tako, da se besedilo šestega in sedmega odstavka spremeni tako, da po novem glasi:
»Predvidena razdelitev sredstev po letih je prikazana v spodnji preglednici:
Proračunska postavka
Faza
2023 
(v EUR)
2024 
(v EUR)
2025 
(v EUR)
2026 
(v EUR)
SKUPAJ 
(v EUR)
PP 221474 C1K5IB Krožno gospodarstvo – učinkovita raba 
virov – NOO-MGRT
Faza A
750.000,00
2.210.572,00
749.428,00
0,00
3.710.000,00 
PP 221058 – Plačilo DDV za NOO 
Faza A
165.000,00 
486.325,00 
164.875,00
0,00
816.200,00
PP 221474 C1K5IB Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov – NOO-MGRT 
Faza B
/
2.172.754,00
8.660.000
667.246,00
11.500.000,00
Skupaj 
 
 
 
 
16.026.200,00
V okviru javnega razpisa so predvideni naslednji roki za oddajo vlog:
V Sklopu I so predvideni 4 roki za oddajo vlog za vključitev v Fazo A in 4 roki za oddajo vlog za vključitev v Fazo B:
Faza A:
– v okviru 1. roka so predvidena sredstva v višini 915.000, 00 EUR,
– v okviru 2. roka so predvidena sredstva v višini 1.043.100,00 EUR,
– v okviru 3. roka so predvidena sredstva v višini 1.043.310,00 EUR,
– v okviru 4. roka so predvidena sredstva v novem znesku 914.302,00 EUR.
Faza B:
– v okviru 1. roka so predvidena sredstva v višini 2.172.754,00 EUR,
– v okviru 2. roka so predvidena sredstva v višini 2.700.000,00 EUR,
– v okviru 3. roka so predvidena sredstva v višini 2.700.000,00 EUR,
– v okviru 4. roka so predvidena sredstva v novem znesku 2.327.246,00 EUR.
V Sklopu II sta predvidena 2 roka za oddajo vlog za vključitev v Fazo A in 2 roka za vključitev v Fazo B.
Faza A:
– v okviru 1. roka so predvidena sredstva v višini 305.244,00 EUR,
– v okviru 2. roka so predvidena sredstva v višini 305.244,00 EUR.
Faza B:
– v okviru 1. roka so predvidena sredstva v višini 800.000,00 EUR,
– v okviru 2. roka so predvidena sredstva v višini 800.000,00 EUR.
Predvidena sredstva se lahko glede na število odobrenih projektov in glede na finančno konstrukcijo le-teh ob predhodni objavi na spletni strani agencije prenašajo med posameznimi roki.«
4. Točka 12. Roki in način prijave na javni razpis spremeni tako, da se spremeni besedilo tretjega odstavka, ki po novem glasi:
»Roki za oddajo vlog v posameznem sklopu in fazi javnega razpisa so naslednji:
– Roki za oddajo vlog za Fazo A – Sklop I:
– 1. rok: 15. 9. 2022, 
– 2. rok: 16. 2. 2023, 
– 3. rok: 6. 9. 2023, 
– 4. rok: 14. 2. 2024. 
– Roki za oddajo vlog za Fazo A – Sklop II:
– 1. rok: 15. 11. 2022, 
– 2. rok: 16. 5. 2023, 
– 3. rok: 1. 12. 2023.« 
Skladno z navedenimi spremembami se spremeni tudi besedilo Razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpis/391.
SPIRIT Slovenija, javna agencija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti