Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2024 z dne 5. 1. 2024

Kazalo

31. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 6/2023, stran 22.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 9. seji, dne 21. 12. 2023, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 6 / 2023 
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 330/4, vpisani v k.o. 1354 – Gorica,
– parc.št. 2181/19, vpisani v k.o. 1325 – Senuše.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Mestne občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-5/2023-O507
Krško, dne 21. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Krško 
Janez Kerin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti