Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021, Kazalo


MINISTRSTVA

479. Odredba o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
480. Odredba o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

OBČINE

Celje

481. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu GAS-5, južni del
482. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SMJ – KARE 9
483. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje starega mestnega jedra – KARE 5
484. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dečkovo naselje – območje DN - 5 - 1
485. Odlok o dopolnitvah Odloka o parcialnem zazidalnem načrtu Slatina (cona A in delno B)

Gorenja vas-Poljane

486. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas - Poljane
487. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2021
488. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Koper

489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju in vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper
490. Pravilnik o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju Mestne občine Koper
491. Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Koper
492. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Kranj

493. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Nova Gorica

494. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Semič

495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za obstoječe žičniške naprave na območju Smučarskega centra Bela

Tolmin

496. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center

Trebnje

497. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje
498. Sklep o mnenju Občine Trebnje k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Žalec

499. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN HR-4 Hramše
500. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu v Občini Žalec
501. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec
502. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
AAA Zlata odličnost