Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021

Kazalo

486. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 1561.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15, 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 13. redni seji 11. februarja 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas - Poljane 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 19/16 in 01/17), v nadaljevanju: Odlok.
2. člen 
Spremeni se 6. člen Odloka, tako da se:
– v seznamu Javne poti (JP) v naseljih Občine Gorenja vas - Poljane in med naselji izbriše naslednja javna pot (JP):
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
275.
601410
601411
C R2 407
Gorenja Dobrava - Andreuzzi
Z HŠ 22a
145
– spremeni zadnji stavek 6. člena, ki se na novo glasi:
»Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Gorenja vas - Poljane znaša 257.614 m (257,614 km).«
3. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z 18. členom Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2021-20(507), z dne 1. 2. 2021.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-069/2013-21
Gorenja vas, dne 11. februarja 2021
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež 

AAA Zlata odličnost