Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2021 z dne 17. 2. 2021

Kazalo

488. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra, stran 1562.

  
Na podlagi 247. člena v zvezi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 13. redni seji 11. februarja 2021 sprejel
S K L E P 
o odvzemu statusa grajenega javnega dobra 
1. člen 
Odvzame se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 981/10, 981/11, 981/12 k.o. 2037 Podvrh in
– parc. št. 1193/1, 1194/3, 1194/5, 1194/7, 1194/8, 1194/10, 1195/5 k.o. 2059 Lučine.
2. člen 
Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Gorenja vas - Poljane, matična številka: 5883261000, do 1/1.
3. člen 
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Gorenja vas - Poljane izda ugotovitveno odločbo o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.
4. člen 
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa v zemljiški knjigi izbriše zaznambo o javnem dobrem.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-007/2021-002
Gorenja vas, dne 11. februarja 2021
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež 

AAA Zlata odličnost