Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2175. Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
2176. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju

Drugi akti

2157. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu

MINISTRSTVA

2158. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav
2159. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2020

SODNI SVET

2160. Odločba o prenehanju sodniške službe
2161. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2162. Poročilo o gibanju plač za junij 2020
2177. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2020

OBČINE

Braslovče

2163. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA13 – dvorec Žovnek
2164. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Braslovče

Kranjska Gora

2165. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2020

Pivka

2166. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana
2167. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Pivka
2168. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije COVID-19 v Občini Pivka
2169. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Prebold

2170. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije

Sevnica

2171. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju

Sežana

2172. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2020

Tolmin

2173. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin

Žalec

2174. Statut javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti