Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020

Kazalo

Ob-2710/20, Stran 1869
Svet zavoda OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert je na 1. seji Sveta šole v novem mandatnem obdobju 2020–2024, 30. junija 2020 sprejel sklep, na osnovi katerega razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 – popr., 64/09 – popr., 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U1 – 269/12-24 in 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K in 25/17 – Zvaj; v nadaljevanem besedilu: ZOFVI).
Od kandidata/-ke pričakujemo, da ima pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela 1. 12. 2020.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti eno leto po začetku mandata, sicer mu/-ji preneha mandat),
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica s priloženo izjavo, da pri kateremkoli sodišču – zunaj kraja bivališča – zoper njega/-njo ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,
– potrdilo o nekaznovanosti (izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni.
Prijave pošljete v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, s pripisom Prijava na razpis ravnatelja – Ne odpiraj.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti