Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020

Kazalo

2172. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2020, stran 4885.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 24. 8. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2020 (Uradni list RS, št. 81/19) se za 20. členom doda novo V. poglavje in nov 20.a člen.
Dosedanje V. poglavje postane VI. poglavje.
V. OBSEG IZDANIH SOGLASIJ K ZADOLŽEVANJU 
20.a člen 
Pravna oseba Inkubator d.o.o. Sežana, v kateri ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2020 zadolži do skupne višini 800.000 EUR.
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-4/2020-4
Sežana, dne 24. avgusta 2020
Župan 
Občine Sežana 
David Škabar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti