Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020

Kazalo

Ob-2705/20, Stran 1868
Na podlagi 16. točke prvega odstavka 22. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavlja razpis za
generalnega direktorja 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Kandidat za generalnega direktorja mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ustreza izobrazbi druge stopnje;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, ki dokazujejo, da ima strokovne, vodstvene, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti za opravljanje dela generalnega direktorja ter
– da predloži program za štiriletno mandatno obdobje v skladu z opredeljeno strategijo razvoja zdravstvenega zavarovanja.
Priporočila za pripravo prijave kandidata so na voljo na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) www.zzzs.si. Informacije vsak delovni dan od 8. do 12. ure na tel. 01/307-74-78 (sekretarka Zavoda).
Kandidat predloži popolno prijavo v pisni obliki. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava – za Upravni odbor ZZZS«.
Prijava kandidata je popolna, če vsebuje: kopijo diplome, življenjepis kandidata z navedbo delovnih izkušenj, ki dokazujejo, da ima strokovne, vodstvene, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti za opravljanje dela generalnega direktorja ZZZS ter program za štiriletno mandatno obdobje v skladu z opredeljeno strategijo razvoja zdravstvenega zavarovanja.
Upoštevale in obravnavale se bodo samo popolne prijave kandidatov, ki bodo prispele v poslovnem času v glavno pisarno na naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana (soba št. 51) do vključno 14. 9. 2020.
Izpolnjevanje pogojev in sposobnost kandidata za opravljanje dela generalnega direktorja ZZZS se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih listin ter razgovora s kandidatom, ki bo obsegal tudi predstavitev programa. Upravni odbor ZZZS bo razgovore s kandidati opravil v mesecu oktobru 2020.
Generalnega direktorja ZZZS na predlog Upravnega odbora ZZZS imenuje Skupščina ZZZS za dobo štirih let. K imenovanju generalnega direktorja ZZZS daje soglasje Državni zbor Republike Slovenije. Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata generalnega direktorja.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v tridesetih dneh po imenovanju na Skupščini ZZZS.
Uporabljeni izrazi v besedilu javnega razpisa, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Upravni odbor 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti