Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020

Kazalo

2158. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav, stran 4851.

  
Na podlagi 19. člena in četrtega ter sedmega odstavka 55. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav 
1. člen 
V Pravilniku o tehničnih pregledih žičniških naprav (Uradni list RS, št. 63/11, 63/12, 59/13 in 72/14) se v 5. členu za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Pregledi vrvi z neporušno metodo niso predmet posebnih pregledov.
(3) Posebne preglede lahko izvajajo le izvajalci, ki imajo za izvajanje posameznih pregledov ustrezno opremo in so strokovno usposobljeni skladno s predpisi in standardi, ki urejajo posamezne vrste pregledov ter so za ta dela akreditirani, če to zahtevajo predpisi, ki urejajo posamezne vrste pregledov.
(4) V poročilu o posebnem pregledu mora biti navedena tudi strokovna usposobljenost izvajalca pregleda. Izvajalec posebnega pregleda odgovarja za svoje delo.«.
2. člen 
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na žičniških napravah, ki so imele prvo obratovalno dovoljenje na prvi lokaciji izdano pred 3. majem 2004, se prvi posebni pregledi izvedejo skladno z navodili proizvajalca in prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Na teh žičniških napravah se vsi nadaljnji posebni pregledi izvajajo skladno z navodili proizvajalca in prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na žičniških napravah, ki so imele prvo obratovalno dovoljenje na prvi lokaciji izdano po 3. maju 2004, se posebni pregledi izvajajo skladno z navodili proizvajalca in prilogo 3 tega pravilnika.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo »Prometnemu inšpektoratu Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »inšpektoratu, pristojnemu za žičniške naprave«.
4. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Žičniške naprave, ki so imele prvo obratovalno dovoljenje na prvi lokaciji pred 3. majem 2004, morajo imeti obratovanje, preglede, vzdrževalna dela na napravah ter ustrezno dokumentacijo usklajeno z določili SIST EN 1709:2019 – Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Prevzemni pregled, navodila za vzdrževanje, pregledi in kontrole obratovanja in SIST EN 12397:2017 – Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Obratovanje najpozneje do 30. aprila 2021.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(1) Če na žičniški napravi prvi posebni pregled, katerega rok za izvedbo določata drugi in tretji odstavek 12. člena Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav (Uradni list RS, št. 63/11, 63/12, 59/13 in 72/14), še ni bil izveden, ga je treba izvesti pred začetkom ponovnega obratovanja v skladu s prilogo 2 Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav (Uradni list RS, št. 63/11, 63/12, 59/13 in 72/14) in navodili proizvajalca.
(2) Za posebne preglede varnostnih sklopov, ki so bili opravljeni na podlagi priloge 3 Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav (Uradni list RS, št. 63/11, 63/12, 59/13 in 72/14), se šteje, da so opravljeni na podlagi nove priloge 3 tega pravilnika. Pregledi varnostnih sklopov, ki niso zajeti v prilogi 3 Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav (Uradni list RS, št. 63/11, 63/12, 59/13 in 72/14), morajo pa biti izvedeni glede na določbe nove Priloge 3 tega pravilnika, je treba izvesti v dveh letih od uveljavitve tega pravilnika.
(3) Posebni pregledi varnostnih sklopov, ki so se pred uveljavitvijo tega pravilnika začeli opravljati na podlagi priloge 3 Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav (Uradni list RS, št. 63/11, 63/12, 59/13 in 72/14), se končajo v skladu s prilogo 3 Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav (Uradni list RS, št. 63/11, 63/12, 59/13 in 72/14).
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-136/2018
Ljubljana, dne 31. julija 2020
EVA 2018-2430-0027
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti