Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020

Kazalo

Št. 410-132/2020-1 Ob-2707/20, Stran 1873
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19 z dne 20. 12. 2019) ter na podlagi 5. člena Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/17 z dne 3. 2. 2017), objavlja
javni poziv 
za denarne spodbude za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica 
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Predmet poziva: predmet poziva je dodeljevanje denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica.
3. Pogoji za uveljavitev pravice do spodbude
Pravico do spodbude lahko uveljavlja prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ob prijavi mora biti vpisan v Gimnazijo Ilirska Bistrica, in sicer v 1. letnik programa Tehnik računalništva oziroma Gimnazije ali
– je ob prijavi, zaradi prepisa, vpisan v 2., 3. oziroma 4. letnik programa Tehnik računalništva oziroma Gimnazije in ima povprečje ocen vseh opravljenih predmetov preteklega šolskega leta najmanj 3.
Pravico do spodbude lahko uveljavljajo tudi dijaki, ki so prejemniki katerekoli štipendije.
4. Višina denarne spodbude: višina spodbude znaša 40 evrov mesečno na dijaka, za posamezni letnik šolanja, ob izpolnjevanju pogojev predmetnega pravilnika.
5. Dokumentacija in vrste dokazil, ki jih mora predložiti prijavitelj
Prijavitelj svojo pravico do spodbude uveljavi s prijavo na javni poziv. Prijavo mora prijavitelj podati na obrazcu, ki je sestavni del javnega poziva in je na voljo na spletni strani ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica. K prijavi priloži:
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo transakcijskega računa,
– potrdilo o vpisu.
4. Rok za oddajo prijav je 30. 9. 2020 do 10. ure.
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 30. 9. 2020 do 10. ure na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo. Na kuverti mora biti navedeno »Javni poziv za denarne spodbude za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica«. Prijavi priložite zahtevano dokumentacijo.
Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upoštevane pri obravnavi in bodo zapečatene vrnjene prijavitelju. Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odločitve komisije.
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/711-23-33, kontaktna oseba: Erika Vrh ali prek elektronske pošte: erika.vrh@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti