Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2020 z dne 28. 8. 2020

Kazalo

Ob-2706/20, Stran 1868
Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana na podlagi 30. in 31. člena Statuta Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana objavlja javni razpis za imenovanje
strokovnega direktorja 
Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (M/Ž) za mandatno obdobje štirih let
V skladu z 31. členom statuta UPK Ljubljana mora kandidat za strokovnega direktorja UPK Ljubljana izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– naziv visokošolskega učitelja na medicinski fakulteti,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidat za strokovnega direktorja UPK Ljubljana mora v pisni vlogi za kandidaturo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti tudi program dela in razvoja UPK Ljubljana za obdobje njegovega mandata. Mandat strokovnega direktorja je štiri leta, po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Strokovnega direktorja imenuje Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana po predhodnem mnenju Strokovnega sveta Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.
Kandidati naj pošljejo prijave v 14 dneh od objave tega razpisa na naslov: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska c. 45, 1260 Ljubljana – Polje. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni komisiji – za razpisano mesto strokovnega direktorja zavoda«. Upoštevale se bodo pravočasne in popolne vloge z vsemi dokazili (originali ali overjene kopije) o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v tridesetih dneh od odločitve o izbiri.
Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti