Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

247. Sklep o odstopu s funkcije predsednika Državnega zbora
248. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
249. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2013

Drugi akti

250. Priporočilo Varuha človekovih pravic

MINISTRSTVA

251. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
252. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
253. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2013

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

254. Navodilo o objavah podatkov in sporočil gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah
255. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

256. Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na določanje letnega dopusta
257. Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi

OBČINE

Celje

258. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Celje

Črnomelj

274. Obvezna razlaga 5. točke šestega odstavka 101. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj

Kranj

275. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj
276. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj
277. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Ljubljana

259. Odlok o določitvi imen ulic, ukinitvi imena ulice in spremembah potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
260. Odlok o določitvi imen ulic, mostov, brvi in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
261. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana

Medvode

262. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja MS 9/2 Medvode
263. Sklep o dopustnosti manjše širitve območja stavbnih zemljišč v k. o. 1972 Senica

Mežica

264. Sklep o objavi strokovnih podlag za gradnjo na območju predvidenega PA »Stoparjevi travniki«

Oplotnica

265. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Oplotnica

Sveti Jurij ob Ščavnici

266. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2013
267. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 787, k. o. Bolehnečici
268. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 939/1, k. o. Selišči

Šmarje pri Jelšah

269. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013
270. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Šmarje pri Jelšah
271. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka
272. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

Tolmin

273. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04)

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti