Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

VL 23463/2012 Os-1168/13 , Stran 454
VL 23463/2012 Os-1168/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika KBM-FINEKO, družba za finančne storitve, trženje in svetovanje d.o.o. – skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, proti dolžniku Ranku Pajić, Dravska ulica 10, Bistrica ob Dravi, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odv. Božidar Pajenk, Partizanska 16, Maribor – dostava, zaradi izterjave 5.518,94 EUR, sklenilo: Dolžniku Ranku Pajić, Dravska ulica 10, Bistrica ob Dravi, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Božidar Pajenk, Partizanska 16, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 12. 12. 2012

AAA Zlata odličnost