Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

267. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 787, k. o. Bolehnečici, stran 1258.

Na podlagi 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, (106/10 – popr.) 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 21. seji dne 27. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 787, k. o. Bolehnečici
1. člen
Na pobudo investitorja – lastnika zemljišč se razširi območje stavbnih zemljišč na parc. št. 787, k. o. Bolehnečici v velikosti 3636 m2, v delu označenem na skici, ki je priloga tega sklepa.
2. člen
Širitev območja stavbnih zemljišč se dovoljuje za namen izgradnje objektov za kmetijsko dejavnost – boksi na rešetkah za mlado živino in širok hodnik za krmljenje v izmeri 40 x 9 m, z možnostjo širitve na drugo stran hodnika.
3. člen
Ta sklep nadomešča občinski prostorski akt, ki določa območje namenske rabe prostora v delu, na katerega se ta sklep nanaša. Na območju širitve se upoštevajo prostorski ureditveni pogoji, ki veljajo za območja za stanovanja in kmetijstvo določeni z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 7/95, 35/01 – uskladitev, 30/06).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja 2 leti od datuma objave.
Št. 350-0074/2012-002
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 27. decembra 2012
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost