Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

Št. 01/2013 Ob-1282/13 , Stran 429
Št. 01/2013 Ob-1282/13
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavlamo obvestilo: I. V imenik odvetnikov se vpišejo: Obveščamo vas, da se Ajda Arnol, rojena 24. 2. 1983 v Kopru, z dnem 10. 12. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Barjanska cesta 3 (zaposlena v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Ljubljana). Obveščamo vas, da se Teja Balažic, rojena 18. 6. 1983 v Kranju, z dnem 10. 12. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Bleiweisova cesta 30 (zaposlena v Odvetniški pisarni Maja Žgajnar, d.o.o.). Obveščamo vas, da se Maja Petrič, rojena 30. 6. 1984 v Ljubljani, z dnem 14. 12. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Idriji, Lapajnetova ulica 9 (zaposlena pri odvetnici Nataši Luša). Obveščamo vas, da se Stanislav Markovinović, rojen 21. 7. 1978 v kraju Osijek, Hrvaška, z dnem 18. 12. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Štefanova 15 (zaposlen v Odvetniški družbi Brezovec, o.p., d.o.o.). Obveščamo vas, da se Nina Naglič, rojena 14. 2. 1983 v Mariboru, z dnem 18. 12. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Mariboru, Partizanska cesta 11 (zaposlena v Odvetniški pisarni Planinšec, o.p., d.o.o.). Obveščamo vas, da se Anja Krošel, rojena 5. 5. 1983 v Celju, z dnem 18. 12. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Šlandrova cesta 4 (zaposlena v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji d.o.o.). Obveščamo vas, da se Ognjen Paunović, rojen 10. 1. 1977 v Novem mestu, z dnem 18. 12. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Brežicah, Cesta prvih borcev 28. Obveščamo vas, da se Aleš Velkaverh, rojen 12. 1. 1985 v Kopru, z dnem 18. 12. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kopru, Ferrarska ulica 12 (zaposlen pri odvetniku mag. Gregorja Velkaverha). Obveščamo vas, da se Uroš Dolinar, rojen 6. 5. 1983 v Ljubljani, z dnem 18. 12. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno na Vrhniki, Robova cesta 6 (zaposlen pri odvetnici Katarini Lini Nagode Gogala). Obveščamo vas, da se dr. Aljoša Dežman, rojen 16. 3. 1981 v Kranju, z dnem 18. 12. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Domžalah, Ljubljanska 76 (zaposlen pri odvetnici Jagodi Cujnik). Obveščamo vas, da se Vlasta Sedej, rojena 14. 7. 1980 v Kranju, z dnem 18. 12. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Škofji Loki, Spodnji trg 9a. Obveščamo vas, da se Nikola Maslovarić, rojen 18. 2. 1979 v Ljubljani, z dnem 20. 12. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Tržaška cesta 2 (družbenik Odvetniške pisarne Nikola Maslovarić, d.o.o.). Hkrati vas obveščamo, da je pričela s poslovanjem odvetniška družba Odvetniška pisarna Nikola Maslovarić, d.o.o., Ljubljani, Tržaška cesta 2. Obveščamo vas, da se mag. Fredi Bančov, rojen 30. 1. 1972 v Novem mestu, z dnem 20. 12. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Novem mestu, Kettejev drevored 7. Obveščamo vas, da se Branka Snoj, rojena 7. 4. 1970 v Ljubljani, z dnem 20. 12. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Linhartova 13. Obveščamo vas, da se Klemen Lamut, rojen 11. 3. 1950 v Ljubljani, z dnem 24. 12. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Pleteršnikova 10. Obveščamo vas, da se Bogdan Greif, rojen 26. 8. 1950 v Ljubljani, z dnem 28. 12. 2012 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kranju, Nazorjeva ulica 8. Odvetniški poklic bo opravljal s polovičnim delovnim časom. Obveščamo vas, da se Matjaž Šaloven, rojen 29. 12. 1974 v Celju, z dnem 1. 1. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubečni, Kocbekova 42. Obveščamo vas, da se Bernard Nared, rojen 26. 5. 1968 v Ljubljani, z dnem 1. 1. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Postojni, Kolodvorska cesta 5 A. Obveščamo vas, da se Milomir Jovanović, rojen 20. 9. 1950 v Podravanju, BIH, z dnem 1. 1. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Slovenska cesta 55 B. Odvetniški poklic bo opravljal s polovičnim delovnim časom. Obveščamo vas, da se Urška Gliha, rojena 26. 9. 1979 v Ljubljani, z dnem 1. 1. 2013 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Bleiweisova cesta 30. II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo: Obveščamo vas, da se Nace Štamcar, odvetnik iz Novega mesta, Novi trg 11, z dnem 30. 11. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnik poslov odvetniške pisarne odvetnika Naceta Štamcarja je odvetnik Marko Štamcar, Odvetniška pisarna Štamcar, d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto. Obveščamo vas, da se Borut Podgoršek, odvetnik iz Kamnika, Glavni trg 11, z dnem 5. 12. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Boruta Podgorška je Maks Mihelčič, odvetnik iz Kamnika, Gregorčičeva 2. Obveščamo vas, da se Franc Sever, odvetnik iz Škofje Loke, Partizanska cesta 13, z dnem 7. 12. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnik poslov odvetniške pisarne odvetnika Franca Severja je odvetnik Mitja Sever, Odvetniška pisarna Sever d.o.o., Radovljica, Gorenjska cesta 28. Obveščamo vas, da se Vasilij Novak, odvetnik iz Radovljice, Gorenjska cesta 24, z dnem 7. 12. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnik poslov odvetniške pisarne odvetnika Vasilija Novaka je odvetnik Žiga Novak, Odvetniška družba Novak, d.o.o., o.p., Radovljica, Gorenjska cesta 24. Obveščamo vas, da se Tanja Medvešček, odvetnica iz Ljubljane, Dalmatinova 2, z dnem 1. 1. 2013 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnica odvetniške pisarne Tanje Medvešček je odvetnica Tamara Avsec iz Ljubljane, Poljanska cesta 22 c. Obveščamo vas, da se Anica Flat, odvetnica iz Kranja, Jezerska cesta 41 (zaposlena pri odvetnici Jelki Sajovic), z dnem 8. 12. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Obveščamo vas, da se Klemen Lamut, odvetnik iz Ljubljane, Pleteršnikova 10, z dnem 21. 12. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Klemna Lamuta je Drago Mlinarič, odvetnik iz Ljubljane, Ajdovščina 1. Obveščamo vas, da se Drago Čučnik, odvetnik iz Ljubljane, Stari trg 2, z dnem 29. 12. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnica poslov odvetniške pisarne Draga Čučnika je Polonca Šrot, odvetnica iz Ljubljane, Stari trg 2. Obveščamo vas, da se Andrej Mahkota, odvetnik iz Ljubljane, Vošnjakova ulica 8, z dnem 30. 12. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnik poslov odvetniške pisarne odvetnika Andreja Mahkote je Peter Žagar, odvetnik iz Ljubljane, Dunajska cesta 10. Obveščamo vas, da se Miran Vidic, odvetnik iz Ljubljane, Kolodvorska ulica 3, z dnem 30. 12. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnica poslov odvetniške pisarne odvetnika Mirana Vidica je Darja Vidic, odvetnica iz Ljubljane, Celovška cesta 30. Obveščamo vas, da se Jože Golob, odvetnik iz Ljubljane, Kotnikova 28, z dnem 31. 12. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Jožeta Goloba je Janez Nolda, odvetnik iz Ljubljane, Stegne 27. Obveščamo vas, da se Jernej Mravljak, odvetnik iz Maribora, Ulica Vita Kraigherja 8 (zaposlen v Odvetniški pisarni Ketiš, Janžekovič in partnerji d.o.o.), z dnem 31. 12. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica. Obveščamo vas, da se Borut Jesenko, odvetnik iz Ljubljane, Slomškova 8, z dnem 31. 12. 2012 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Boruta Jesenka je Jože Ilc, odvetnik iz Ljubljane, Topniška 35 a. Obveščamo vas, da se Tanja Medvešček, odvetnica iz Ljubljane, Dalmatinova 2, z dnem 1. 1. 2013 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve. Prevzemnica odvetniške pisarne Tanje Medvešček je odvetnica Tamara Avsec iz Ljubljane, Poljanska cesta 22 c. III. Preselitve Obveščamo vas, da bo Marjan Colja, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 1. 1. 2013 preselil sedež pisarne z naslova Tivolska 48, Ljubljana, na novi naslov: Ankaranska 7B, 6000 Koper, tel.: 05/62-02-310, faks: 05/62-02-315. Obveščamo vas, da je Franc Mesar, odvetnik iz Kopra, z dnem 1. 1. 2013 preselil sedež pisarne z naslova Marušičeva 5, Koper, na novi naslov: Ferrarska 8, 6000 Koper, tel.: 05/90-99-443. Obveščamo vas, da je Magda Vraničar, odvetnica iz Kranja, z dnem 1. 1. 2013 preselila sedež pisarne z naslova Bleiweisova cesta 30, Kranj, na novi naslov: Koroška cesta 2, 4000 Kranj, tel.: 05/90-99-740, faks: 05/90-99-742. Obveščamo vas, da Peter Tanko, odvetnik iz Ribnice, z dnem 15. 1. 2013 preseli sedež pisarne z naslova Škrabčev trg 54, Ribnica, na novi naslov: Gorenjska cesta 14, 1310 Ribnica, tel.: 01/83-61-107, faks: 01/83-73-190. Obveščamo vas, da Olga Tanko, odvetnica iz Ribnice, z dnem 15. 1. 2013 preseli sedež pisarne z naslova Škrabčev trg 54, Ribnica, na novi naslov: Gorenjska cesta 14, 1310 Ribnica, tel.: 01/83-61-107, faks: 01/83-73-190. Obveščamo vas, da Samo Urbanija, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 17. 1. 2013 preseli sedež pisarne z naslova Trdinova ulica 5, Ljubljana, na novi naslov: Trg osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana, tel.: 01/43-02-350, faks: 01/43-02-354. IV. Spremembe Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška družba Martinec in Svetina, o.p., d.o.o., Komenskega ulica 16, 1000 Ljubljana spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Martinec, o.p., d.o.o., Komenskega ulica 16, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška družba Novak, d.n.o., o.p., Gorenjska cesta 24, Radovljica spremenjena in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Novak, d.o.o., o.p., Gorenjska cesta 24, 4240 Radovljica. Obveščamo vas, da odvetniku Iztoku Starcu, roj. 3. 2. 1973 v Brežicah, vpisanemu v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije z dnem 10. 7. 2012, z dnem 31. 10. 2012 preneha delovno razmerje pri odvetniku Antonu Grilcu iz Ljubljane. Odvetnik Iztok Starc z dnem 1. 11. 2012 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Grilc, Starc in partner, o.p., d.o.o., Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško. Obveščamo vas, da odvetniku Andrej Kirmu, roj. 27. 7. 1979 v Novem mestu, vpisanemu v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije z dnem 8. 7. 2009, z dnem 16. 12. 2012 preneha delovno razmerje v odvetniški družbi Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o., Ljubljana. Odvetnik Andrej Kirm z dnem 17. 12. 2012 nadaljuje delo kot odvetnik odvetniške družbe Kirm Perpar, odvetniška družba o.p., d.o.o., Poljanski nasip 6, Ljubljana. Obveščamo vas, da odvetniku Mateju Perparju, roj. 16. 4. 1980 v Novem mestu, vpisanemu v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije z dnem 15. 3. 2011, z dnem 16. 12. 2012 preneha delovno razmerje v odvetniški družbi Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o., Ljubljana. Odvetnik Matej Perpar z dnem 17. 12. 2012 nadaljuje delo kot odvetnik odvetniške družbe Kirm Perpar, odvetniška družba o.p., d.o.o., Poljanski nasip 6, Ljubljana. Obveščamo vas, da Dušan Žorž, rojen 18. 1. 1950 v Ajdovščini, odvetnik iz Ajdovščine, Lavričev trg 7, z dnem 31. 12. 2012 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik in se z dnem 1. 1. 2013 zaposli pri Danili Žorž, mag., odvetnici iz Ajdovščine, Lavričev trg 7 ter prične z opravljanjem odvetništva kot odvetnik pri odvetniku. Obveščamo vas, da Danila Žorž, mag., rojena 14. 9. 1979 v Ljubljani, odvetnica iz Ajdovščine, Lavričev trg 7, z dnem 31. 12. 2012 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena pri odvetniku Dušanu Žoržu, Lavričev trg 7, Ajdovščina. Odvetnica Danila Žorž, mag. z dnem 1. 1. 2013 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na istem naslovu: Lavričev trg 7, 5270 Ajdovščina, tel.: 05/36-58-100, faks: 05/36-58-102. Obveščamo vas, da odvetnik Svit Svetina z dnem 31. 12. 2012 preneha opravljati odvetniški poklic v Odvetniški družbi Martinec in Svetina, o.p., d.o.o., Komenskega ulica 16, 1000 Ljubljana. Odvetnik Svit Svetina z dnem 1. 1. 2013 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na istem naslovu: Komenskega ulica 16, Ljubljana. Obveščamo vas, da mag. Matej Domjo, rojen 9. 11. 1977 v Kopru, odvetnik iz Kopra, Prešernov trg 3a, z dnem 31. 12. 2012 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen pri mag. Bogomirju Horvatu, odvetniku iz Kopra, Prešernov trg 3a. Odvetnik mag. Matej Domjo z dnem 1. 1. 2013 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Šmarska cesta 5, 6000 Koper, tel.: 05/33-85-508, faks: 05/33-85-555. Obveščamo vas, da Teja Balažic, rojena 18. 6. 1983 v Kranju, odvetnica iz Ljubljane, Bleiweisova cesta 30, z dnem 31. 12. 2012 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Maja Žgajnar, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Ljubljana. Odvetnica Teja Balažic z dnem 1. 1. 2013 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na istem naslovu: Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, tel.: 01/43-80-000, faks: 01/43-80-025. Obveščamo vas, da Anja Jandrok, rojena 13. 1. 1982 v Slovenj Gradcu, odvetnica iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, z dnem 3. 1. 2013 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški družbi Krašek, o.p., d.o.o., Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana. Odvetnica Anja Jandrok z dnem 4. 1. 2013 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na istem naslovu: Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana, tel.: 05/90-79-251, faks: 05/90-79-253. Obveščamo vas, da Klementina Fincinger, rojena 20. 4. 1983 v Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, Barjanska cesta 3, z dnem 17. 12. 2012 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o. Odvetnica Klementina Fincinger z dnem 18. 12. 2012 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu: Celovška cesta 69 c, 1000 Ljubljana, tel.: 01/50-55-793. Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote Ljubljana z dne 10. 8. 2012 spremeni priimek odvetnice Aleksandre Jemc iz Ljubljane, Tavčarjeva 6 (Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.n.o.-o.p.), v: Aleksandra Jemc Merc. Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Upravne enote Kranj, številka: 211-142/2012-6 z dne 3. 12. 2012 spremeni priimek odvetnice Vesne Šajatovič Okršlar iz Kranja, Koroška cesta 21, v: Okršlar. V. Družbe Obveščamo vas, da je pričela s poslovanjem odvetniška družba: Odvetniška pisarna Nikola Maslovarić, d.o.o., Ljubljani, Tržaška cesta 2. Obveščamo vas, da z dnem 31. 12. 2012 preneha samostojno odvetništvo odvetnika Zorana Hajtnika iz Domžal, Ljubljanska cesta 72, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Bregant, Volgemut, Hajtnik – BVH o.p., d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale. Odvetnik Zoran Hajtnik z dnem 1. 1. 2013 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Bregant, Volgemut, Hajtnik – BVH o.p., d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale. Obveščamo vas, da z dnem 31. 12. 2012 preneha samostojno odvetništvo odvetnika Martina Breganta iz Domžal, Ljubljanska cesta 72, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Bregant, Volgemut, Hajtnik – BVH o.p., d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale. Odvetnik Martin Bregant z dnem 1. 1. 2013 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Bregant, Volgemut, Hajtnik – BVH o.p., d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale. Obveščamo vas, da z dnem 31. 12. 2012 preneha samostojno odvetništvo odvetnika Petra Volgemuta iz Domžal, Ljubljanska cesta 72, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Bregant, Volgemut, Hajtnik – BVH o.p., d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale. Odvetnik Peter Volgemut z dnem 1. 1. 2013 nadaljuje delo kot odvetnik Odvetniške družbe Bregant, Volgemut, Hajtnik – BVH o.p., d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale. Obveščamo vas, da z dnem 31. 1. 2013 preneha samostojno odvetništvo odvetnika Marka Globevnika, Ferrarska ulica 8, 6000 Koper in odvetnika Matevža Globevnika, Ferrarska ulica 8, 6000 Koper, glede na to, da sta omenjena odvetnika ustanovila odvetniško družbo: Odvetniška pisarna Globevnik & partner d.o.o., Ferrarska ulica 8, 6000 Koper. Odvetnik Marko Globevnik in odvetnik Matevž Globevnik z dnem 1. 2. 2013 nadaljujeta delo kot odvetnika Odvetniške pisarne Globevnik & partner d.o.o., Ferrarska ulica 8, 6000 Koper. Obveščamo vas, da odvetnica Tanja Martelanc, roj. 14. 9. 1980 v Ljubljani, z dnem 2. 1. 2013 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v odvetniški družbi Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Martelanc in Čamber Pavli, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana. Odvetnica Tanja Martelanc z dnem 3. 1. 2013 nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Martelanc in Čamber Pavli, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da odvetnica Biljana Čamber Pavli, roj. 10. 4. 1980 v Trbovljah, z dnem 8. 1. 2013 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena v odvetniški družbi Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana, glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška pisarna Martelanc in Čamber Pavli, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana. Odvetnica Biljana Čamber Pavli z dnem 9. 1. 2013 nadaljuje delo kot odvetnica Odvetniške pisarne Martelanc in Čamber Pavli, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da je pričela poslovati odvetniška družba: Odvetniška družba Krašek, o.p., d.o.o., Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana. Obveščamo vas, da z dnem 15. 1. 2013 preneha samostojno odvetništvo odvetnice Sonje Ternik, Mariborska cesta 30 A, 2360 Radlje ob Dravi in odvetnice Petre Veltruski, Kolodvorska ulica 8, Slovenska Bistrica, glede na to, da sta omenjeni odvetnici ustanovili odvetniško družbo: Odvetniška družba Ternik & Veltruski, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o.p., d.o.o., Mariborska cesta 30 A, 2360 Radlje ob Dravi. Odvetnica Sonja Ternik in odvetnica Petra Veltruski z dnem 16. 1. 2013 nadaljujeta delo kot odvetnici Odvetniške družbe Ternik & Veltruski, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o.p., d.o.o., Mariborska cesta 30 A, 2360 Radlje ob Dravi.
Odvetniška zbornica Slovenije

AAA Zlata odličnost