Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

II D 521/2011 Os-1029/13 , Stran 454
II D 521/2011 Os-1029/13
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zapuščinski zadevi pok. Natalije Jurkovič, roj. 28. 9. 1926, umrla 1. 1. 2011, nazadnje stanujoča Drenikova ulica 30, Ljubljana, drž. RS, dne 3. januarja 2013 sklenilo, da se dedičema Marku in Petru Weilgunyju na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika, odvetnika Igorja Križanca, Dalmatinova 5, Ljubljana, ker sta navedena dediča neznanega prebivališča in nimata pooblaščenca. Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega dediča zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 3. 1. 2013

AAA Zlata odličnost