Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

VL 102935/2012 Os-1073/13 , Stran 454
VL 102935/2012 Os-1073/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – Centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Nova kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki ga zastopa Andreja Vezjak, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžnici Karmen Juraković, Josipa Predovca 11, 10370 Dugo Selo, Hrvaška, ki jo zastopa odv. Tanja Koračin-Bohar, Slomškova 1, Murska Sobota, zaradi izterjave 3.613,08 EUR, sklenilo: razreši se začasno zastopnico Andrejo Kikec iz Murske Sobote s sklepom z dne 28. 9. 2012. Dolžnici Karmen Juraković se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tanjo Koračin-Bohar, Slomškova 1, Murska Sobota. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodišče oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 12. 2012

AAA Zlata odličnost