Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

251. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost, stran 1240.

Na podlagi prvega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
1. člen
V Pravilniku o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06 in 126/08) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zasebniki ter osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo versko službo kot verski uslužbenci v skladu s predpisi, ki urejajo versko svobodo, izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje, na obrazcu Obračun prispevkov za socialno varnost, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika. Obrazec predlagajo pristojnemu davčnemu organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec«.
2. člen
V Prilogi 1 se v naslovu besedilo »za zasebnike« črta.
3. člen
Priloga 2.a se nadomesti z novo Prilogo 2.a, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za obračunska obdobja od 1. januarja 2013 dalje za obračune predložene po uveljavitvi tega pravilnika.
Št. 007-3/2013/15
Ljubljana, dne 29. januarja 2013
EVA 2013-1611-0003
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost