Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1179. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
1180. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

Sklepi

1181. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2012/2013

MINISTRSTVA

1182. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

BANKA SLOVENIJE

1223. Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1183. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku, ki je bil 25. marca 2012

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1184. Začasna tarifa za prenose več avtorskih del v enem samem prenosu (Bundle track) preko interneta končnim uporabnikom
1185. Začasna tarifa za prenose glasbenih videospotov preko interneta končnim uporabnikom

OBČINE

Horjul

1186. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2011
1187. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul
1188. Pravilnik o sofinanciranju prireditev na občinskem trgu
1189. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju programa športa v Občini Horjul

Idrija

1190. Odlok o grbu in zastavi Občine Idrija
1191. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2011
1192. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2012
1193. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Idrija
1194. Odlok o dopolnitvi Odloka o turističnem vodenju v Občini Idrija
1195. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Krško

1196. Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Občine Krško

Loški Potok

1197. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2011
1198. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Loški Potok

Medvode

1199. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2011
1200. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Mežica

1201. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Mežica

Mozirje

1202. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2011

Murska Sobota

1203. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2011

Novo mesto

1204. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
1205. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1/2
1206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto
1207. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto

Odranci

1208. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2012

Prebold

1209. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2012–2013
1210. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold

Razkrižje

1211. Sprememba Statuta Občine Razkrižje
1212. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Razkrižje
1213. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2012
1214. Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Pomurske regije

Škocjan

1221. Sklep o začetku postopka priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta »Športno rekreacijska cona v Lokavah 1«

Škofja Loka

1222. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za severno obvoznico Škofje Loke

Veržej

1215. Sklep o začasnem financiranju Občine Veržej v obdobju april–junij 2012

Vojnik

1216. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Zreče

1217. Zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2011
1218. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2012
1219. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Zreče)
1220. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in plačilih staršev ter o rezervaciji v Vrtcu Zreče

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

16. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike (NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
17. Uredba o ratifikaciji Spremembe garancije držav članic za posojila, ki jih da Evropska investicijska banka za investicijske projekte v afriških, karibskih in pacifiških državah ter v čezmorskih državah in ozemljih
18. Sklep o potrditvi Memoranduma o soglasju med Davčno upravo Republike Slovenije in Generalnim direktoratom Davčne in carinske uprave Nizozemske o izmenjavi informacij v zvezi z neposrednim obdavčevanjem

Ministrstvo za zunanje zadeve

19. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Azerbajdžan o obrambnem sodelovanju
20. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov
21. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o ustanovitvi Evropskega univerzitetnega inštituta, kot je bila spremenjena s Konvencijo o spremembah iz leta 1992
22. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o poravnavi dolga Republike Albanije do Republike Slovenije
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti