Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1196. Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Občine Krško, stran 2493.

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev župana Občine Krško
I.
Občinska volilna komisija Krško je na svoji 8. redni seji dne 13.3.2012 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana občine Krško na nadomestnih volitvah v prvem krogu, dne 11. 3. 2012, ugotovila:
II.
Na volitvah dne 11. 3. 2012 je imelo pravico glasovati 21764 volivcev.
Glasovalo je skupaj 7173 volivcev ali 32,96  % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
III.
Za volitve župana je bilo oddanih 7173 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo 47 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 7126.
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------------------------------+-----------------+--------------+
|Kandidat           |    Št. glasov|   % glasov|
+------------------------------+-----------------+--------------+
|1. Miran Stanko        |       3305|     46.38|
+------------------------------+-----------------+--------------+
|2. Cvetko Sršen        |       2165|     30.38|
+------------------------------+-----------------+--------------+
|3. Silvo Krošelj       |       654|     9.18|
+------------------------------+-----------------+--------------+
|3. Robert Planinc       |       1002|     14.06|
+------------------------------+-----------------+--------------+
IV.
Občinska volilna komisija Krško je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) ugotovila, da nobeden od zgoraj navedenih kandidatov ni dobil večine glasov. Skladno s tem se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila najvišje število glasov in sicer kandidatoma Miranom Stankom in Cvetkom Sršenom.
Kandidata se na glasovnici navedeta v vrstnem redu glede na število dobljenih glasov:
1. Miran Stanko roj. 28. 3. 1956
naslov: Krško, Stritarjeva ulica 17
poklic: Magister znanosti, delo: Direktor zasebnega podjetja
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, Občinski odbor Krško
2. Cvetko Sršen roj. 22. 9. 1966
naslov: Leskovec pri Krškem, Volovnik 4
poklic: Diplomirani ekonomist, delo: Direktor poslovne enote Pošte Novo mesto
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA.
V.
Občinska volilna komisija je na svoji 10. redni seji dne 28. 3. 2012 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in prilog, pri ugotavljanju izida glasovanja v drugem krogu za župana občine Krško na nadomestnih volitvah, dne 25. 3. 2012, ugotovila:
VI.
Na volitvah dne 25. 3. 2012 je imelo pravico glasovati 21762 volivcev.
Glasovalo je skupaj 8068 volivcev ali 37,07  % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
VII.
Za volitve župana je bilo oddanih 8068 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca je bilo 212 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 7856.
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
+------------------------------+-----------------+--------------+
|Kandidat           |    Št. glasov|   % glasov|
+------------------------------+-----------------+--------------+
|1. Miran Stanko        |       5121|     65,19|
+------------------------------+-----------------+--------------+
|2. Cvetko Sršen        |       2735|     34.81|
+------------------------------+-----------------+--------------+
VIII.
Občinska volilna komisija Krško je na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) ugotovila, da je za župana Občine Krško v drugem krogu nadomestnih volitev izvoljen Miran Stanko, rojen 28. 3. 1956, Stritarjeva ulica 17, Krško.
Št. 041-4/2011-O302
Krško, dne 28. marca 2012
Predsednik OVK Krško
Bojan Trampuš l.r.
 
Namestnica predsednika OVK Krško
Darja Šonc l.r.
 
Člani OVK Krško:
Branko Butkovič l.r.
Urška Kerin l.r.
Franc Černelič l.r.
Goran Vejnovič l.r.
Irena Virant l.r.
Miha Molan l.r.

AAA Zlata odličnost