Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1185. Začasna tarifa za prenose glasbenih videospotov preko interneta končnim uporabnikom, stran 2475.

Upravni odbor Združenja skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije je na svoji 14. redni seji dne 25. 8. 2011 na podlagi Bernske konvencije, Direktive Sveta 93/83/EGS, četrtega odstavka 156. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 94/04 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu: ZASP) in 28. člena Statuta Združenja SAZAS sprejel
Z A Č A S N O T A R I F O
za prenose glasbenih videospotov preko interneta končnim uporabnikom
1. člen
Ta začasna tarifa določa višino in način izračunavanja avtorskega honorarja za uporabo zaščitenega repertoarja Združenja skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije (v nadaljevanju: Združenje SAZAS) za prenose glasbenih videospotov preko interneta končnim uporabnikom.
2. člen
Definicije pojmov po tej tarifi:
'Repertoar Združenja SAZAS' – repertoar Združenja SAZAS zajema vsa domača in tuja glasbena (že objavljena) neodrska dela z besedilom ali brez, ki so zaščitena z ZASP in jih ščiti Združenje SAZAS na podlagi 147. člena ZASP in na podlagi pogodb o vzajemnem zastopanju s tujimi avtorskimi društvi. Združenju SAZAS je bilo z odločbo št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino izdano dovoljenje za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na delih s področja glasbe.
'Uporabniki' – so končni uporabniki, ki izvedejo prenos glasbenega videospota s tem, da izberejo glasbeni videospot, ki ga ponuja ponudnik ter ga prenesejo in shranijo na opremo za lastno uporabo. Končni uporabnik pridobi pravico do zasebne uporabe glasbenih del, pridobljenih na ta način.
'Glasbeni videospot' – je katerokoli avdiovizualno delo, znotraj katerega je reproducirano eno avtorsko glasbeno delo, bodisi kot živa izvedba, bodisi kot posnetek ali kakršnakoli druga vizualna ponazoritev glasbenega dela, ki spada v repertoar Združenja SAZAS.
3. člen
Pri določanju višine te tarife se upoštevajo zlasti celotni bruto prihodek, ki se doseže z uporabo avtorskega dela, ali, če to ni mogoče, celotni bruto stroški, povezani s to uporabo, pomen avtorskega dela za dejavnost uporabnika, razmerje med varovanimi in nevarovanimi avtorskimi deli, ki so uporabljena, razmerje med pravicami, ki se upravljajo kolektivno ali individualno, posebna zahtevnost kolektivnega upravljanja pravic zaradi določene uporabe avtorskih del, in primerljivost predlagane tarife s tarifami istovrstnih kolektivnih organizacij v drugih, predvsem sosednjih, državah Evropske skupnosti, ob upoštevanju bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči.
4. člen
a) Nadomestilo za prenose glasbenih videospotov na ozemlju Republike Slovenije znaša 6,80 % prodajne cene prenosa (brez DDV), kolikor uporabnik prenese en glasbeni videospot.
b) Nadomestilo za prenose glasbenih videospotov na ozemlju Republike Slovenije znaša 6,80 % prodajne cene prenosa (brez DDV), kolikor uporabnik prenese več glasbenih videospotov v enem samem prenosu (bundle track prenos).
c) Minimalno nadomestilo za prenos glasbenega videospota na ozemlju Republike Slovenije znaša 0,07 EUR (brez DDV) na posamezno glasbeno delo, ki sodi v zaščiten repertoar Združenja SAZAS.
d) Minimalno nadomestilo za prenos glasbenega videospota na ozemlju Republike Slovenije znaša 0,0435 EUR (brez DDV) na posamezno glasbeno delo, kolikor je prenesenih več videospotov v enem prenosu (bundle track prenos), ki sodijo v zaščiten repertoar Združenja SAZAS.
5. člen
Pogoji iz te tarife veljajo do sklenitve skupnega sporazuma med Združenjem SAZAS in reprezentativnim združenjem uporabnikov.
6. člen
Ta tarifa začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik Upravnega odbora
Združenja SAZAS
Matjaž Zupan l.r.

AAA Zlata odličnost