Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2012 z dne 16. 4. 2012

Kazalo

1181. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2012/2013, stran 2453.

Na podlagi 6. člena Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2012/2013
1. člen
Ta sklep določa vrednosti, potrebne za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka za vinsko leto 2012/2013, za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 772/2010 z dne 1. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 232 z dne 2. 9. 2010, str. 1), in sicer:
– tabelo za izračun stroškov prestrukturiranja,
– višino priznane vrednosti izpada dohodka in
– najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja.
2. člen
Stroški prestrukturiranja se izračunajo z uporabo tabel iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
3. člen
Posamezni ukrepi za prestrukturiranje vinograda, navedeni v tabelah iz prejšnjega člena, so:
1. priprava zemljišča – zajema humifikacijo in tako pripravo tal, da je zemljišče primerno za sajenje vinske trte. Šteje se, da je ta faza izvedena, če so na površini, ki je predmet prestrukturiranja, posajene trsne cepljenke,
2. postavitev opore – predstavlja postavitev končne opore, ki zajema vse oporne stebre in najmanj eno žico,
3. posaditev cepljenk – zajema posaditev vinograda s trsi z gostoto sajenja najmanj 3 200 trsov/ha, pri čemer je gostota izračunana iz povprečnih razdalj sajenja v vrsti in med vrstami,
4. navoz zemlje na površino – kjer se izvaja prestrukturiranje vinograda, se upošteva le na območju vinorodnega okoliša Kras,
5. postavitev opore za latnik – predstavlja oporo, potrebno za gojitveno obliko »latnik«, ki zajema vse oporne stebre in prečno oporo ter najmanj eno žico,
6. naprava ozkih teras – pomeni napravo teras, pri katerih širina terasne ploskve ne presega 1,8 metra,
7. posaditev matičnega nasada – pomeni posaditev vinograda s kategorijo bazni material, za katerega je bila vložena prijava o nameri sajenja matičnega nasada skladno s predpisom, ki ureja trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte.
4. člen
Višina priznane vrednosti izpada dohodka, določena na podlagi povprečne dosežene cene vina iz tržnoinformacijskega sistema in povprečnih kalkulativnih stroškov pridelave vina, znaša 11.219 evrov/ha ali pri zamenjavi sort s precepljanjem 7.480 evrov/ha.
5. člen
(1) Najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja znaša 37.106 evrov/ha.
(2) Če je izračun stroškov prestrukturiranja višji od najvišje višine priznanih stroškov prestrukturiranja, se upošteva najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-9/2012
Ljubljana, dne 12. aprila 2012
EVA 2012-2330-0105
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost