Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1002. Uredba o spremembah Uredbe o požarni taksi

MINISTRSTVA

1003. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Fundacije Amato

OBČINE

Borovnica

1004. Odlok o koncesiji za pomoč na domu v Občini Borovnica

Celje

1005. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče

Črna na Koroškem

1006. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2011
1007. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju april–junij 2012

Dobrna

1008. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2011

Gornji Petrovci

1009. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2011
1010. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2012
1011. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci

Hodoš

1012. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2012
1013. Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2011

Kobarid

1014. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije
1015. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne nagrade diplomantom, magistrom in doktorjem v Občini Kobarid
1016. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih aktivnosti v Občini Kobarid

Ljubljana

1017. Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Mestne občine Ljubljana

Mirna Peč

1018. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Jugovzhodne Slovenije
1019. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012 – 2. rebalans 2012
1020. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Mirna Peč
1021. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
1022. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta

Novo mesto

1023. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

Postojna

1024. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grubence 1 KO 02/3 – del
1025. Odlok o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

Škocjan

1026. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Škocjan

Turnišče

1027. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2012

Zagorje ob Savi

1028. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnateljice Vrtca Zagorje ob Savi v plačni razred

Zreče

1029. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče - Šrot
1030. Cenik daljinskega ogrevanja

POPRAVKI

1031. Sklep o tehničnem popravku v Poročilu o izidu predčasnih volitev v državni zbor
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti