Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1028. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnateljice Vrtca Zagorje ob Savi v plačni razred, stran 2171.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 107/10) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10 in naslednji) in v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače ravnateljice Vrtca Zagorje ob Savi, izdajam
S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta ravnateljice Vrtca Zagorje ob Savi v plačni razred
I.
Delovno mesto ravnateljice Vrtca Zagorje ob Savi, se za določitev osnovne plače ravnateljice uvrsti v 48. plačni razred.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od nastopa mandata dalje.
Št. 100-33/2011
Zagorje ob Savi, dne 9. marca 2012
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.