Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1026. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Škocjan, stran 2168.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-A (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) je župan Občine Škocjan dne 26. 3. 2012 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Škocjan
1. S sklepom se dopolnita 3. in 4. točka Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 70/09).
2. V 3. točki se iz preglednice »Postopek priprave in sprejema OPN Škocjan bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu« odstrani druga vrstica:
»
+------------------------+------------------+--------------+
|potrditev osnutka OPN  |Občinski svet   |21 dni    |
+------------------------+------------------+--------------+
                              «
V zadnji vrstici, v prejšnjem odstavku omenjene, preglednice se spremeni skupni okvirni rok predvidenega terminskega plana, ki se glasi:
»
+------------------------+------------------+--------------+
|Skupaj         |         |439      |
+------------------------+------------------+--------------+
                              «
3. Na koncu 4. točke se doda nov odstavek. Nov odstavek se glasi:
»Seznam nosilcev urejanja prostora se smiselno dopolni oziroma spremeni v primeru sprememb pristojnosti posameznih nosilcev urejanja prostora po vsakokratni spremembi veljavne zakonodaje.«
4. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0030/2008
Škocjan, dne 26. marca 2012
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.