Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2012 z dne 2. 4. 2012

Kazalo

1017. Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana Mestne občine Ljubljana, stran 2153.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) je Mestna volilna komisija na 17. seji dne 29. marca 2012 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev župana Mestne občine Ljubljana
I.
1. Na nadomestnih volitvah župana dne 25. 3. 2012 je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 224.385 volivcev, pri čemer je bilo 224.372 volivcev, ki so vpisani v volilne imenike ter 13 volivcev, ki so glasovali s potrdilom pristojnega organa, ker niso bili vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 103.327 volivcev ali 46,05 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od števila volivcev, ki so glasovali, jih je:
– 13 glasovalo s potrdilom, ostali so bili vpisani v volilne imenike.
II.
1. Na nadomestnih volitvah župana dne 25. 3. 2012, ki se ga voli na podlagi splošne volilne pravice je bilo oddanih 103.315 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 2.111 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 101.204.
III.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
------------------------------------------------------------
    Kandidat           Št. glasov   % glasov
------------------------------------------------------------
1.  VITO ROŽEJ             4.148     4,10
2.  JOŽE DRNOVŠEK            317     0,31
3.  MOJCA KUCLER DOLINAR       26.115     25,80
4.  DR. MATJAŽ GLAVAN         1.090     1,08
5.  ZORAN JANKOVIĆ          61.727     60,99
6.  MIHA JAZBINŠEK           6.553     6,48
7.  GREGOR ŠKERL             887     0,88
8.  JOŽEF JARH              367     0,36
------------------------------------------------------------
IV.
Mestna volilna komisija je skladno s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Mestne občine Ljubljana izvoljen:
Zoran JANKOVIĆ, rojen 1. 1. 1953, Vinterca 55, Ljubljana,
ki je na glasovanju 25. 3. 2012 prejel večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.
V.
Poročilo o izidu nadomestnih volitev župana se pošlje podžupanu v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Ljubljana Alešu Čerinu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za župana.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-270/2012-4
Ljubljana, dne 29. marca 2012
Člani:
Marko Drobež l.r.
Sašo Matas l.r.
Jože Ruparčič l.r.
Blaž Košorok l.r.
Lidija Colja Roth l.r.
Katarina Krivic l.r.
dr. Tjaša Strobelj l.r.
 
Predsednica
Mestne volilne komisije
Breda Razdevšek l.r.